Terugdringen verzuim start bij aanpak ‘verborgen’ verzuim

Verzuim kost werkgevers in Nederland jaarlijks 2 miljard euro. Carin Welters, partner Employment Advisory bij Baker Tilly, ziet het verzuim, en daarmee de kosten, de laatste jaren alleen maar toenemen. Carin: “‘Zeker bij langdurig zieke medewerkers gaat het om kostbare trajecten met een enorme impact op zowel de organisatie als de medewerker. Werkgevers voelen steeds meer de noodzaak om ziekteverzuim binnen hun organisatie terug te dringen.” Klinisch psycholoog Jessy Brouwers van Tsuru Online vindt dat werkgevers echter verder moeten kijken dan de aanpak van alleen de langdurig zieke medewerkers. Jessy: “Er valt voor werkgevers juist het meeste te winnen bij de aanpak van verborgen verzuim.”

Jessy: “Beperk je als werkgever niet tot het kleine groepje ‘moeilijke’ gevallen, de ernstige verzuimgevallen. Onder de grote groep medewerkers, die de productiviteit en succes van je organisatie bepalen, sluimert namelijk een potentieel gevaar als het om verzuim gaat. We noemen dat verborgen verzuim: een medewerker is wel aan het werk, maar is ‘onzichtbaar’ slechts voor 60% productief. Het kan gaan om een medewerker die geen uitdaging meer vindt in zijn of haar huidige werk. Een medewerker kan ook last hebben van stress, maar dat zelf niet als zodanig herkennen. De stress hoeft overigens niet altijd werkgerelateerd te zijn, de oorzaak kan ook in de privésfeer liggen. Waar het op neerkomt, is dat zo’n medewerker misschien weinig tot nooit ziek is, maar veel productiever kan zijn. Vanwege het onzichtbare karakter is dit type verzuim moeilijk te meten, maar de groep is groter dan menig werkgever denkt."

Carin: “De kans is groter dat deze medewerker op den duur langdurig gaat verzuimen, bijvoorbeeld vanwege een burn-out. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen moet het loon van de zieke werknemer, al dan niet gedeeltelijk, doorbetaald worden, vaak moet ook een vervanger ingezet worden. En de kosten voor re-integratie van een medewerker zijn hoog.”

Daarnaast rust er op de werkgever een zorgplicht om een veilige werkomgeving te waarborgen. Carin: “Een werkgever moet de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat een werknemer ziek wordt en schade lijdt. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke schade. Ook voor psychische schade is een werkgever verantwoordelijk. Zeker als blijkt dat hij aantoonbaar tekort schiet in zijn zorgplicht. Het betekent echter niet, dat een werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade van een burn-out. Echter, als blijkt dat hij onvoldoende maatregelen treft om te voorkomen dat een zieke werknemer in zijn werk schade lijdt, kan een werkgever uiteindelijk veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding. Als je als werkgever jezelf deze financiële lasten wilt besparen, raad ik aan om met ‘verborgen’ verzuim aan de slag te gaan.”

Jessy: “Er is niets mis mee om de aanpak van verzuim zakelijk te benaderen. Jouw belang als ondernemer is een succesvol bedrijf. Dat kun je niet alleen, daar heb je medewerkers voor nodig. Maar wel medewerkers die bij voorkeur zo min mogelijk verzuimen. Realiseer je dat je daar zelf een belangrijk aandeel in hebt. Het is aan jou als werkgever om een veilige werkomgeving te creëren. Medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat zijn of haar welzijn voor jou als werkgever van belang is. Overigens is er voor de medewerker zelf ook een belangrijke rol weggelegd.” 

Op de vraag hoe je verborgen verzuim aanpakt, antwoordt Jessy: “Heb onder andere oog voor de signalen die een medewerker onbewust afgeeft. Naast fysieke klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, rug- en nekklachten en duizeligheid, kunnen ook een cynische houding, vergeetachtigheid, piekeren en onderpresteren een teken aan de wand zijn. Carin vult aan: “In het herkennen van die signalen is een belangrijke rol weggelegd voor het management. Je kunt managers en leidinggevenden hier op trainen. Onze ervaring leert dat zij met de juiste training en coaching doeltreffende preventie weten in te zetten binnen hun team en zo uitval weten te voorkomen.”
 
Jessy: “Daarnaast zijn er diverse tools om uitval en verzuim te beperken, zoals bijvoorbeeld de app van Tsuru Online, waarmee je bij medewerkers meer op de soft skills kunt sturen. Het helpt om de medewerker zelf verantwoordelijkheid te geven voor zijn eigen geluk. Als werkgever mag je dat ook van jouw medewerker vragen. Kortom, het gaat om een hele andere mentaliteit. Bij jou als ondernemer, bij je managers én bij de medewerker.” 

Carin: “Juist jonge medewerkers vinden niet alleen salaris belangrijk. Zij hechten minstens net zoveel waarde aan sfeer, doorgroeimogelijkheden, maar ook flexibele werktijden en autonomie. Een werkgever die actief stuurt op het welzijn van zijn mensen, merkt dat niet alleen in een dalend verzuim, maar maakt zichzelf ook aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Investeren in het geluk van medewerkers is daarmee ook een belangrijk wapen in de strijd om als organisatie talent aan te trekken én te behouden.

Carin Welters is verantwoordelijk voor Employment Advisory, de dienstverlening van Baker Tilly Berk die ondernemers ondersteunt in hun HR-beleid. Ze is een ervaren arbeidsrechtjurist met een brede ervaring in het oplossen van HR-vraagstukken. Zij begeleidt haar klanten bij ontslag, reorganisaties, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en grensoverschrijdende arbeid, maar adviseert ook over ziekteverzuim, strategische personeelsplanning en talentontwikkeling.

Jessy Brouwers is klinisch psycholoog, geregistreerd psychotherapeut en co-founder van Tsuru Online. Tsuru is een app waarmee medewerkers door middel van slimme technologie worden uitgedaagd te werken aan hun geluk en gezondheid via een holistische aanpak, waarbij aandacht is voor persoonlijkheid, slaap, stress, beweging, voeding en ambitie. Tsuru geeft werkgevers waardevolle informatie over de mate van geluk, gezondheid en motivatie binnen de organisatie. Informatie die je als werkgever kan helpen om o.a. grip te krijgen op verzuim.