Transfer pricing 3.0. Naar een holistische benadering

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Een onderdeel van dit plan betreft nieuwe documentatieverplichtingen in het kader van transfer pricing. Wat staat de internationale ondernemer te wachten?

De nieuwe wetgeving houdt een aanzienlijke verzwaring van de administratieve lasten in voor ondernemers met een groepsomzet vanaf 50 miljoen euro indien deze ondernemers tot een internationale groep behoren. Op niet-nakoming van de wettelijke verplichtingen kunnen bijzonder zware sancties staan. 

Meer weten? Download hieronder het volledige artikel:

Publicatie Transferpricing 3.0 Naar een holistische benadering

 Bron: Globe Magazine, februari 2016 Nr. 406 (p. 24-26).