Vijf tips voor een succesvolle bedrijfsoverdracht

‘De kinderen zijn er nog niet klaar voor’ of ‘Ik heb er geen tijd voor’. Het zijn veelgehoorde argumenten van ondernemers om opvolging vooruit te schuiven. Vaak zit er meer achter zo’n opmerking. Een ondernemer ziet op tegen zijn pensioen, is bang om na te denken over zijn sterfelijkheid, hij kan of wil niet kiezen tussen zijn kinderen of heeft moeite om letterlijk afstand te gaan doen van zijn positie.

Vijf tips voor ondernemers die bedrijfsopvolging niet langer willen uitstellen:

 1. Borg continuiteit
  Emotionele barrières maken bedrijfsopvolging een van de grootste en moeilijkste managementverantwoordelijkheden die u als ondernemer heeft. Maar het is onverstandig om het niet vroegtijdig al te regelen. Het gaat om de continuïteit van uw bedrijf. Want om welke reden ook, ooit zal het zonder u verder moeten.
 2. Voorkom teleurstelling
  Wanneer u de bedrijfsoverdracht tijdig en gestructureerd regelt, borgt u daar niet alleen de continuïteit van uw bedrijf mee, u voorkomt ook teleurstellingen voor uzelf, eventuele opvolgers en voor de familie. Bij een gestructureerde overdracht weten alle betrokkenen wat er staat te gebeuren, kunnen ze zich tijdig voorbereiden en groeien naar hun toekomstige rol. Hiermee wordt de kans op succes vergroot.
 3. Ken uw pensioen
  Een gedegen, vroegtijdige voorbereiding van de bedrijfsoverdracht heeft verder als voordeel dat u weet wat de hoogte van uw pensioen is. Want voor veel ondernemers is het bedrijf hun pensioen en bepaalt de waarde van het bedrijf de hoogte van het pensioen. Door een aantal jaren voor de geplande overdracht de waarde van het bedrijf te bepalen, weet u welke verwachtingen ten aanzien van uw vermogen na overdracht reëel zijn. De opvolger heeft daardoor tijd om aandacht te besteden aan de financieringsconstructie om de opvolging financieel ook mogelijk te maken.
 4. Schakel een adviseur in
  Het inschakelen van een onafhankelijke adviseur kan van toegevoegde waarde zijn bij bedrijfsoverdracht, omdat het als niet-familielid gemakkelijker is om (gevoelige) onderwerpen bespreekbaar te maken. De familiebedrijvenspecialisten van Baker Tilly en de adviseurs van Baker Tilly Corporate Finance hebben ruime ervaring in het begeleiden van familiebedrijven bij bedrijfsopvolging en waardebepaling. Zij kunnen u helpen dit proces succesvol te doorlopen en de voortgang te bewaken. Of, wanneer u geen opvolger vindt, hulp bieden bij het verkopen van uw bedrijf. Zij begrijpen uw belangen en emoties en kunnen u daarin adequaat bijstaan.
 5. Plan voor succesvolle overdracht
  Onze adviseurs werken met een speciaal ontwikkeld opvolgingsstappenplan. Dit plan dient als leidraad om het proces te structureren en houdt rekening met alle praktische en psychologische aspecten van de opvolging. Een gedetailleerd schema zet de opvolging in tijd uit en alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Door dit document aan de betrokken familieleden voor te leggen, zal de kans op misverstanden en twijfel aanzienlijk verminderen. Elke stap is van groot belang voor een succesvolle overdracht, waar alle partijen met een goed gevoel op terug kunnen kijken.