Transfer Pricing

Belastingadvies - Transfer pricing.jpeg

Bent u met uw onderneming in meerdere landen actief? Dan dient u te voldoen aan de wettelijke vereisten van transfer pricing (interne verrekenprijzen). Interne verrekenprijzen zijn de prijzen die vennootschappen van hetzelfde concern elkaar in rekening brengen bij onderlinge prestaties (zoals het verrichten van diensten of de levering van goederen of rechten). Wanneer een onderneming over de landsgrenzen onderneemt, nemen de verplichtingen tegenover belastingautoriteiten toe. Het is belangrijk om kosten en opbrengsten op een juiste wijze toe te rekenen aan de landen waarin de onderneming is gevestigd.

Het ontbreken van een goede transfer pricing-documentatie kan leiden tot nadelige consequenties, zoals omkering van de bewijslast bij discussies met de belastingautoriteiten en eventuele dubbele belastingheffing over uw winst. Een juiste toepassing van transfer pricing kan u ook iets opleveren. Kosten, winsten en risico’s op de juiste manier verdelen over uw vennootschappen kan leiden tot een fiscaal voordeel zoals een lagere belastingdruk voor uw onderneming als geheel. Wij kunnen u met betrekking tot transfer pricing over de volgende zaken adviseren:

  • Arms length beginsel
  • OECD transfer pricing guidelines
  • BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
  • Documentatieverplichtingen
  • Nieuwe wetgeving transfer pricing

Nieuwe wetgeving transfer pricing sinds 2016

Per 1 januari 2016 gelden voor grotere internationaal opererende bedrijven zwaardere transfer pricing documentatievereisten. Met betrekking tot de documentatieverplichtingen en het vastleggen van groepsinformatie wordt er vanaf 1 januari 2016 onderscheid gemaakt op basis van de geconsolideerde groepsomzet. Lees verder in bijgevoegde flyer. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen. 

Country-by-Country rapport 2019 en notificatie voor boekjaar 2020 indienen vóór 31 december 2020

Vanaf 1 januari 2016 gelden er Transfer Pricing documentatieverplichtingen voor Nederlandse entiteiten die onderdeel zijn van een internationaal concern met een geconsolideerde groepsopbrengst van 750 miljoen euro of meer. Zij moeten onder andere een Country-by-Country (CbC) rapportage indienen bij de lokale belastingdienst. Indien een andere groepsentiteit dit rapport heeft ingediend én de gegevens kunnen worden uitgewisseld, geldt er alleen een notificatieplicht. Het CbC-rapport 2019 en de notificatie 2020 dienen beide voor 31 december 2020 te worden ingediend.

Lees het volledige artikel in bijgevoegde flyer.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over transfer pricing? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Patrick van Leeuwen.jpg
Patrick van Leeuwen Senior manager tax advisory T: 06 15 00 32 72