Transfer Pricing

Belastingadvies - Transfer pricing.jpeg

Bent u met uw onderneming in meerdere landen actief? Dan dient u te voldoen aan de wettelijke vereisten van transfer pricing (interne verrekenprijzen). Interne verrekenprijzen zijn de prijzen die vennootschappen van hetzelfde concern elkaar in rekening brengen bij onderlinge prestaties (zoals het verrichten van diensten of de levering van goederen of rechten). Wanneer een onderneming over de landsgrenzen onderneemt, nemen de verplichtingen tegenover belastingautoriteiten toe. Het is belangrijk om kosten en opbrengsten op een juiste wijze toe te rekenen aan de landen waarin de onderneming is gevestigd.

Het ontbreken van een goede transfer pricing-documentatie kan leiden tot nadelige consequenties, zoals omkering van de bewijslast bij discussies met de belastingautoriteiten en eventuele dubbele belastingheffing over uw winst. Een juiste toepassing van transfer pricing kan u ook iets opleveren. Kosten, winsten en risico’s op de juiste manier verdelen over uw vennootschappen kan leiden tot een fiscaal voordeel zoals een lagere belastingdruk voor uw onderneming als geheel. Wij kunnen u met betrekking tot transfer pricing over de volgende zaken adviseren:

  • Arms length beginsel
  • OECD transfer pricing guidelines
  • BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
  • Documentatieverplichtingen
  • Nieuwe wetgeving transfer pricing

Nieuwe wetgeving transfer pricing sinds 2016

Per 1 januari 2016 gelden voor grotere internationaal opererende bedrijven zwaardere transfer pricing documentatievereisten. Met betrekking tot de documentatieverplichtingen en het vastleggen van groepsinformatie wordt er vanaf 1 januari 2016 onderscheid gemaakt op basis van de geconsolideerde groepsomzet. Lees verder in bijgevoegde flyer. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen. 

Stroomschema beschikbaar voor bepalen impact COVID-19 en Transfer Pricing

Veel bedrijven zijn in 2020 geraakt (en worden nog steeds geraakt) door de gevolgen van COVID-19. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in de resultaten die over 2020 (en 2021) behaald zijn/worden en die in veel gevallen aanzienlijk zullen verschillen van de resultaten in voorgaande jaren. De vraag die zich dan voordoet is of deze verschillen voldoende verklaarbaar en daarmee vanuit fiscaal/transfer pricing perspectief acceptabel zijn.

In dit kader heeft de Transfer Pricing Desk een stroomschema ontwikkeld waarin aan de hand van een achttal vragen een high-level analyse kan worden uitgevoerd op de mogelijke impact van COVID-19 op het bestaande Transfer Pricing model en de gerapporteerde resultaten (zie bijgevoegde pdf). Nu iedere situatie uniek is, bestaat er geen ‘one size fits all’ oplossing, maar biedt dit stroomschema wel een eerste aanzet om de impact van COVID-19 verder in kaart te brengen.

Dit is nog verder van belang geworden omdat, uit de uitlatingen van de OECD in december 2020 inzake de mogelijke impact van COVID-19 op Transfer Pricing modellen, duidelijk naar voren komt dat ondanks de pandemie de basisregels van Transfer Pricing volledig overeind blijven staan. Dit betekent dan ook dat zogenoemde ‘limited risk’-entiteiten op langere termijn nog altijd winst moeten blijven aangeven. Er is evenwel ruimte voor (tijdelijke) afwijkingen als gevolg van de pandemie, i.c. het tijdelijk kunnen aangeven van lagere resultaten en/of verliezen, maar deze afwijkingen moeten wel goed worden onderbouwd, waarbij een enkele verwijzing naar het bestaan van de pandemie zelf onvoldoende zal zijn.

Het stroomschema kan worden benaderd via onderstaande link.

Voor verdere vragen kunt u kosteloos contact opnemen met de Transfer Pricing Desk via [email protected]

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over transfer pricing? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Patrick van Leeuwen.jpg
Patrick van Leeuwen Director tax advisory T: 06 15 00 32 72