KraamInzicht

Baker Tilly Corporate Finance begeleidt de verkoop van 100% van de aandelen in Kraam Inzicht B.V. aan Stichting Kraamzorg de Waarden Groep.

Kraam Inzicht is in 2000 opgericht en actief in de kraamzorg met jaarlijks 1000 tot 1300 kramen. Het verzorgingsgebied van Kraam Inzicht beslaat de regio Midden Nederland met een focus op de regio groot Utrecht, waar de volgende diensten worden aangeboden:

  • Partus assistentie thuis en in het ziekenhuis (24/7);
  • Reguliere kraamzorg thuis (24/7);
  • Gespecialiseerde kraamzorg (24/7);
  • Kraamzorg op maat bij fysieke en/of psychische omstandigheden (24/7);
  • Opleiden van leerling kraamverzorgenden (praktijkdeel i.s.m. ROC-MN);
  • Verhuur en bemiddeling bij ondersteuningsproducten (weegschaal en borstkolf).

Vanwege de pensioengerechtigde leeftijd van de aandeelhouder en bestuurder is besloten tot de verkoop aan een strategische partij. Om dit verkooptraject te begeleiden is Baker Tilly Corporate Finance ingeschakeld, mede vanwege de specifieke ervaring in de zorgbranche.

Na gesprekken met meerdere geïnteresseerde partijen is besloten tot een transactie met Stichting Kraamzorg de Waarden. Een stichting met circa 25 jaar ervaring in de kraamzorg. Voorafgaand aan het overnametraject is gewerkt aan verdere verzelfstandiging van de onderneming zodat de voormalige aandeelhouder en bestuurder hun operationele rol hebben kunnen neerleggen na de transactie.

Referentie Kraam Inzicht, Ben Spijk (Verkoper)

Corporate Finance van Baker Tilly heeft een prominente rol gespeeld in het proces om Kraam Inzicht op een zorgvuldige manier van een nieuwe eigenaar te voorzien. Daarbij was de samenwerking met de medewerkers van Baker Tilly uitstekend. Deskundigheid, snelheid van handelen en multidisciplinaire beschikbaarheid zijn daarbij de juiste kwalificaties. Kraam Inzicht is over de totale procesbegeleiding meer dan tevreden.