Zorg

De veranderingen in de zorg moeten bijdragen aan een betere en betaalbare zorg dichter bij de ‘zorgconsument’. Voor u als zorgaanbieder leidt het tot een sterk veranderd speelveld. Uw positie als zorginstelling verandert. Hoe kunt u de continuïteit van uw zorginstelling borgen met behoud van kwaliteit? Wij helpen u bij het maken van de juiste, gefundeerde keuzes, zodat u slim en verantwoord kunt ondernemen. Nu en in de toekomst.

Zorg 2
Ontdek meer over Zorg
Zorg - De juiste medewerkers.jpg

De juiste medewerkers

De beste zorg leveren aan uw cliënten; dát is de essentie van uw werk. En daar heeft u goede mensen voor nodig. Helaas kampt de zorg met een groot personeelstekort en ligt daar een grote uitdaging. Wij geloven dat de focus moet liggen op het binden, boeien en ontwikkelen van goed personeel. Dat maakt uw instelling interessant voor medewerkers, concurrerend op de arbeidsmarkt, maar bovenal blijft daarmee expertise behouden. Uw mensen bepalen immers de kwaliteit van uw zorg. En die kwaliteit wordt ‘gevoeld’ door uw cliënten

Lees meer
Zorg - Integrale procesoptimalisatie

Integrale procesoptimalisatie

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij steeds meer vastleggen en rapporteren en steeds betere zorg leveren, tegen steeds lager tarieven. In de dynamiek van wijzigingen in wet- en regelgeving, ICT-systemen en financieringsstromen, worstelen veel zorgorganisaties met knelpunten in efficiency en/of kwaliteit van zorg. Juist dan is het van belang om de zorgprocessen in uw zorgorganisatie te optimaliseren en te borgen dat deze processen bij toekomstige wijzigingen tijdig én goed mee veranderen.

Lees meer
Zorg - Informatiemanagement.jpg

Informatiemanagement in de zorg

Informatisering en digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker, zowel binnen uw zorginstelling als met uw ketenpartners. Het vraagt om een heldere ICT-strategie om hier slagvaardig gebruik van te maken en een effectieve governance om deze te realiseren. Weet u wat er qua technologie en systemen mogelijk is? En is uw informatiebeveiliging voldoende op orde? De specialisten van Advisory Healthcare en IT Advisory helpen u graag bij het benutten van alle ICT mogelijkheden.

Lees meer
Zorg - Interim & detachering.jpg

Interim & detachering

U heeft tijdelijk extra capaciteit nodig. En de aanleiding kan verschillend zijn; langdurige afwezigheid van een medewerker, piekdrukte opvangen of bijvoorbeeld specifieke kennis bij een project. Wij helpen u graag aan de juiste persoon.

Lees meer
Zorg - Btw in de zorg.jpg

Btw in de zorg

Als zorginstelling heeft u – bewust of onbewust – dagelijks met btw te maken. U doet inkopen en investeringen, u gaat samenwerkingsverbanden aan, medewerkers worden gedetacheerd, producten en diensten worden aan cliënten, bezoekers en medewerkers verkocht en u ontvangt diverse subsidies en bijdragen. Wij helpen uw organisatie meer bewust met btw om te gaan, (onbewuste) risico’s zoveel mogelijk te beperken en de btw te borgen in uw reguliere bedrijfsprocessen.

Lees meer
Zorg - Wet- en regelgeving.jpg

Zorg en fiscaliteit

Als zorginstelling of zorgondernemer krijgt u te maken met verschillende soorten belastingen, zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting of loonbelasting. Wij begrijpen dat u zich liever richt op waar u goed in bent en wat zo belangrijk is: zorg verlenen. Wij kunnen u qua fiscaliteit ontzorgen. Wij helpen graag met het voldoen aan fiscale wet- en regelgeving en adviseren bij fiscale ontwikkelingen én kansen.

Lees meer

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over zorg? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

gertjan-postma.jpg
Gertjan Postma Senior Manager Business Advisory T: 06 52 76 56 44