Btw in de zorg

Zorg - Btw in de zorg.jpg

Als zorginstelling heeft u – bewust of onbewust – dagelijks met btw te maken. U doet inkopen en investeringen, u gaat samenwerkingsverbanden aan, medewerkers worden gedetacheerd, producten en diensten worden aan cliënten, bezoekers en medewerkers verkocht en u ontvangt diverse subsidies en bijdragen. Wij helpen uw organisatie meer bewust met btw om te gaan, (onbewuste) risico’s zoveel mogelijk te beperken en de btw te borgen in uw reguliere bedrijfsprocessen.

Breng uw btw-positie in kaart

Btw is in Nederland een belangrijke bron voor de schatkist. Zorginstellingen dragen hun deel hieraan bij. De vraag is welk deel uw zorginstelling daaraan moet bijdragen. Om die vraag te beantwoorden moet de btw-positie in kaart zijn gebracht en de btw-heffing in de bedrijfsprocessen zijn opgenomen. Hierbij helpen wij u graag. 

De meeste activiteiten van zorginstellingen zijn vrijgesteld van btw. Dat betekent dat over de ontvangen zorggelden geen btw wordt betaald en dat de btw op inkopen tot de kosten behoort. Voor een aantal activiteiten is het echter niet zo duidelijk of deze wel of niet zijn vrijgesteld van btw en of btw op inkopen wel of niet aftrekbaar is. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving regelmatig. Wij brengen uw btw-positie in kaart, zodat u adequaat kunt inspelen op deze veranderingen en u controle heeft over de verplichtingen aan de Belastingdienst. Door middel van een Tax Control Framework kan dit in uw bedrijfsprocessen worden verankerd.

Tax Control Framework

Een Tax Control Framework kan uiteraard alle belastingen omvatten. Door middel van een btw-scan en een aantal interviews brengen wij uw huidige btw-positie in kaart (ist-positie). Vervolgens bespreken we met u de doelstellingen en wensen ten aanzien van de fiscale beheersing en formuleren we gezamenlijk de spreekwoordelijke stip aan de horizon (soll-positie). We stellen een plan (TCF) op om vanuit de ist-positie naar de soll-positie te werken waarmee in fases kan worden gewerkt aan een (totale) fiscale beheersing van de organisatie.

Vergroten en actualiseren van de btw-kennis

Omdat veel verschillende medewerkers in uw organisatie met btw te maken hebben, zijn trainingen de perfecte manier om de btw-kennis binnen uw organisatie te vergroten. Onze inhouse trainingen worden voor u op maat gemaakt waarbij we werken met voorbeelden uit uw eigen praktijk.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over btw in de zorg? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

rakesh ghirah.jpg
Rakesh Ghirah Senior manager VAT Advisory T: 06 11 87 19 74