Informatiemanagement in de zorg

Zorg - Informatiemanagement.jpg

Informatisering en digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker, zowel binnen uw zorginstelling als met uw ketenpartners. Het vraagt om een heldere ICT-strategie om hier slagvaardig gebruik van te maken en een effectieve governance om deze te realiseren. Weet u wat er qua technologie en systemen mogelijk is? En is uw informatiebeveiliging voldoende op orde? De specialisten van Advisory Healthcare en IT Advisory helpen u graag bij het benutten van alle ICT mogelijkheden.

ICT-strategie & informatiebeleid

Als zorgaanbieder heeft u een heldere visie en strategie om uw cliënten zo goed mogelijk te bedienen. De betekenis van ICT en innovatie neemt daarin een steeds grotere rol in. Of het nu gaat om het faciliteren van uw medewerkers met handige apps, verregaande digitalisering van uw ondersteunende processen of betrouwbare uitwisseling van informatie met uw ketenpartners. Kent u de mogelijkheden die de hedendaagse technologie voor u, uw cliënten en medewerkers biedt? Onze specialisten ondersteunen u graag om deze vragen voor u te beantwoorden.

Informatiemanagement & IV-governance

In het bedrijfsleven is steeds vaker een CIO verantwoordelijk voor het informatiemanagement. In de zorg komt deze functionaris (nog) nauwelijks voor, maar is de functie van wezenlijk belang. Het gaat namelijk om het vertalen van wensen (t.a.v. informatie, functionaliteit en systemen) van de lijn naar passende oplossingen binnen uw zorgorganisatie en het actief aanreiken van technologische mogelijkheden die de effectiviteit, kwaliteit of efficiency van de zorgprocessen kunnen ondersteunen. Wij hebben ruime ervaring met het organiseren en implementeren van slagvaardig informatiemanagement binnen zorgorganisaties en zetten die graag in voor uw specifieke situatie.

Robots om schaarse capaciteit vrij te spelen

Zorginstellingen zoeken naar manieren om kosten te besparen en een hoog rendement te behalen. Dan is het vervelend als uw kostbare en schaarse zorgprofessionals veel tijd kwijt zijn met het aan elkaar koppelen van gegevens uit verschillende systemen en het uitvoeren van simpele, repetitieve, digitale handelingen. Wij kunnen dit probleem met Robotic Process Automation voor u oplossen. Een snelle, tactische oplossing waarmee u uw rendement verhoogd zonder direct te investeren in complexe automatisering.

Management-informatie

In de zorg is veel behoefte aan juiste, tijdige en betrouwbare stuurinformatie op alle lagen in de organisatie. Dat geldt voor (zelforganiserende) teams, het management, bestuur en toezichthouder. In de praktijk blijkt dit echter nogal weerbarstig te zijn. Bovendien neemt de behoefte aan (niet financiële) aanvullende indicatoren verder toe, net als de diversiteit aan behoefte en de snelheid. Onze specialisten zijn zeer bedreven in het analyseren en oplossen van knelpunten in uw management-informatie en in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe management-informatie. Onze integrale aanpak combineert daarbij de expertise van (zorg-) inhoud, proceskennis en techniek (datawarehouse) waarmee ieder vraagstuk oplosbaar is gebleken. Daag ons uit met uw vraagstuk!

Informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510)

In de zorg wordt veel gebruik gemaakt van (privacy-) gevoelige informatie. U wilt als zorgorganisatie toch niet in het nieuws komen met een datalek of soortgelijke incidenten op het gebied van informatiebeveiliging? De NEN7510-norm/AVG geeft expliciete richting aan de maatregelen die een zorgorganisatie moet treffen om aan te kunnen tonen dat zij op een adequate wijze haar informatie beveiligt. Onze experts kunnen u helpen klaar te zijn voor deze normen.

Systeemselectie

U staat voor de vervanging van een belangrijk informatiesysteem. Een keuze die veel impact heeft. Er zijn verschillende concurrerende systemen op de markt. Hoe maakt u daaruit de voor u juiste keuzes? Door onze jarenlange ervaring én onafhankelijke positie zijn wij uw garantiebewijs voor een kwalitatief goed én gedragen selectietraject. Onze werkwijze garandeert dat op de juiste momenten in het proces de juiste kwaliteit wordt behaald en dat de noodzakelijke overwegingen op tafel komen zodat u en uw medewerkers tot een weloverwogen keuze komen.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over informatiemanagement? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Wilco Brouwers.jpg
Wilco Brouwers Senior manager IT Advisory T: 06 12 82 64 62