Zorg en fiscaliteit

Zorg - Wet- en regelgeving.jpg

Als zorginstelling of zorgondernemer krijgt u te maken met verschillende soorten belastingen, zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting of loonbelasting. Wij begrijpen dat u zich liever richt op waar u goed in bent en wat zo belangrijk is: zorg verlenen. Wij kunnen u qua fiscaliteit ontzorgen. Wij helpen graag met het voldoen aan fiscale wet- en regelgeving en adviseren bij fiscale ontwikkelingen én kansen.

Vennootschapsbelasting

Zorginstellingen kunnen vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting, waarbij onder andere voorwaarden worden gesteld aan de werkzaamheden. Bij niet-publiekrechtelijke instellingen gelden bovendien vereisten voor de bestemming van de winst. Aan deze voorwaarden en vereisten moet doorlopend worden voldaan. Verschillende omstandigheden kunnen invloed hebben op de toepassing van de vrijstelling. Denk hierbij aan een wijziging, uitbreiding of overname van activiteiten, een fusie of het aangaan van een samenwerking met een andere instelling. Wij helpen u met het beoordelen van de voorwaarden en het inrichten van een doorlopende toetsing daarvan.

Een reguliere bv van een medisch specialist is niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het is daarom belangrijk om fiscaal ‘in control’ te zijn. Naast het opstellen van de jaarrekening moet dan ook een aangifte vennootschapsbelasting worden ingediend. Wij helpen u gedurende het jaar grip te houden op de fiscale positie. Zo voorkomen we dat u aan het einde van het jaar voor verrassingen staat.

Inkomstenbelasting

Veel zorgondernemers oefenen hun onderneming uit in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap. Het laatste zien we veel bij zelfstandig specialisten. Alle drie de ondernemingsvormen worden belast met inkomstenbelasting. Wij stellen jaarcijfers op voor uw onderneming, verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting en zorgen dat u uw fiscale verplichtingen scherp hebt. Met onze brede kennis en ervaring kunnen wij u ook bijstaan bij belangrijke gebeurtenissen, zoals het toe- en uittreden van leden in de maatschap.

Loonheffingen

De loonbelasting en sociale zekerheid zijn voor iedere zorgverlener van belang. Wellicht heeft u medewerkers in dienst, of heeft u zelf een dienstverband. U kunt te maken krijgen met een CAO of u moet zelf arbeidsvoorwaarden opstellen. Voor een medisch specialist met een eigen bv gelden bovendien speciale regels als het gaat om gebruikelijk loon. Onze specialisten staan u graag bij op het gebied van loonheffingen, arbeidsrecht en HR.

Financiële planning

Grote gebeurtenissen in uw leven kunnen invloed hebben op uw fiscale positie. Bijvoorbeeld een onderneming starten, uitbreiden of staken, of het uitkeren van dividend. Ook persoonlijke zaken zoals een huwelijk, verhuizing, geboorte, scheiding of overlijden zijn van invloed. Onze financieel planners en specialisten brengen uw financiële situatie in kaart en geven gericht advies met een brede kijk op uw situatie.

 

 

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over zorg en fiscaliteit? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

sander-van-gelderen.jpg
Sander van Gelderen Partner tax advisory T: 06 11 59 54 96