Wet- en regelgeving

Voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat klinkt simpel, maar is het vaak niet. Bijvoorbeeld doordat er verschillende haken en ogen aan ogenschijnlijk simpele wetten en regels zitten. In het thema Wet- en Regelgeving zetten wij enkele wetten in de spotlights. Wetten die momenteel in de belangstelling staan en u als ondernemer en werkgever direct raken. Zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens en regelt op Europees niveau de privacy van personen.

Wet- en regelgeving.jpg
Ontdek meer over Wet- en regelgeving
Wet en regelgeving - AVG.jpg

AVG

Om persoonlijke informatie beter te beschermen zijn organisaties verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe te passen. Met deze nieuwe Europese regelgeving gelden er strengere regels voor het beschermen van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 start het actieve toezicht op de naleving van de AVG. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben dan meer verplichtingen. Zoals de documentatieplicht, waarbij u moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen.

Lees meer
Wet en regelgeving - Subsidies.jpg

Subsidies

In Nederland kunt u als ondernemer van ongeveer 3000 verschillende subsidies profiteren. Er zijn zoveel verschillende regelingen dat het lastig is om overzicht te houden en optimaal gebruik te maken van de beschikbare subsidies. Subsidies ontvangen is geen doel, maar een middel waarmee u uw ambities kunt realiseren en/of versnellen. Wist u bijvoorbeeld dat u onder voorwaarden tot € 3000 subsidie kunt ontvangen op het inwinnen van internationale fiscale adviezen (kennisverwerving)?

Lees meer
Man bovenop de berg.jpg

Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uit 2015 had als doel flexibele arbeid minder flexibel te maken en vast werk minder vast. Dit bleek niet het gewenste effect te hebben. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt geprobeerd om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten alsnog te verbeteren. Welke wijzigingen brengt de WAB met zich mee en hoe bent u, als werkgever, goed voorbereid?

Lees meer
Btw-advies en Compliance - Wijzigingen wetgeving btw.jpg

Wijzigingen wetgeving btw

Wij houden u graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen en nieuws op het gebied van de btw. Hierdoor blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de mogelijke impact van de wijzigingen op uw bedrijfsvoering

Lees meer

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!