AVG

Wet en regelgeving - AVG.jpg

Om persoonlijke informatie beter te beschermen zijn organisaties verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe te passen. Met deze nieuwe Europese regelgeving gelden er strengere regels voor het beschermen van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 start het actieve toezicht op de naleving van de AVG. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben dan meer verplichtingen. Zoals de documentatieplicht, waarbij u moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen.

Persoonsgegevens verwerken

Bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Zoals de persoonsgegevens van eigen medewerkers, maar denk ook aan gegevens van klanten of partners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt eisen aan de verwerking van deze gegevens, zoals het recht op inzage in en aanpassing van hun persoonsgegevens voor wiens gegevens worden verwerkt. Of u moet een Data Protection Impact Assessment uitvoeren als de verwerkingen in uw organisatie een hoog privacy-risico opleveren. U kunt ook verplicht worden gesteld een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Meldplicht Datalekken

De AVG brengt ook de verplichting met zich mee om voldoende maatregelen te treffen die misbruik of verlies van de persoonsgegevens die u verwerkt voorkomen. Tevens kent de AVG een meldplicht. Deze meldplicht is gelijk aan de Meldplicht Datalekken, sinds 1 januari 2016 in Nederland actief. Als er zich binnen uw organisatie een datalek voordoet, moet u direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat toezicht houden op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Organisaties die nalatig zijn, riskeren hoge boetes.

Start nu met voorbereidingen AVG

Wij raden u aan om op korte termijn duidelijkheid te krijgen in welke mate u aan de verplichtingen van de AVG moet voldoen. Onze IT-adviseurs helpen u graag bij een eerste inventarisatie om de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw organisatie inzichtelijk te maken. De arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly assisteren bij het op orde brengen en vastleggen van uw personeelsbeleid conform de AVG, zodat u onder andere aan uw informatieplicht voldoet.

 

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over AVG? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

martin-akcay.jpg
Martin Akcay Partner tax advisory T: 06 52 76 53 57