Skip to content

Belastingpositie buitenlandse eigenaren van een Nederlandse onderneming

Gepubliceerd op: 02 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel

Wanneer u als buitenlandse ondernemer of aandeelhouder uitbreidt naar Nederland, dan wilt u natuurlijk ook weten wat uw eigen belastingpositie is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Geniet u als buitenlands aandeelhouder of bestuurder Nederlands inkomen?

  • Wanneer is een buitenlandse rechtsvorm fiscaal transparant?

  • Hoe worden uitgekeerde dividenden belast?

  • Met welke beperkingen of inhoudingen moet u rekening houden?

Onze experts lichten enkele fiscale aandachtspunten voor u toe.

Buitenlandse entiteit als aandeelhouder en/of bestuurder

Als een buitenlandse entiteit de aandeelhouder en/of bestuurder is van een Nederlandse vennootschap, let dan goed op eventuele Nederlandse belastinggevolgen op het niveau van die buitenlandse entiteit. Als er bij de aandeelhouder sprake is van Nederlands inkomen, zoals belastbaar inkomen uit een Nederlandse onderneming of inkomen uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap, kan dit in bepaalde misbruiksituaties leiden tot heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting. Ook de vergoeding voor de werkzaamheden als bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam kan onder omstandigheden worden aangemerkt als Nederlands inkomen. Wanneer sprake is van Nederlands inkomen, zal de aandeelhouder of bestuurder in Nederland aangifte moeten doen.

Kwalificatie van een buitenlandse rechtsvorm: transparant of niet

Als u in Nederland onderneemt door middel van een Nederlandse rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of nv), dan is die rechtspersoon in Nederland vennootschapsbelastingplichtig. Onderneemt u via een buitenlandse rechtsvorm in Nederland, dan moet u aan de hand van de Nederlandse regels de belastingpositie vaststellen. Een buitenlandse rechtspersoon in Nederland kan onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting: het kwalificeert dan als ‘niet-transparant’. Als die rechtsvorm daarentegen als ‘transparant’ kwalificeert, dan worden de inkomsten belast bij de achterliggende participanten.

De kwalificatie ‘wel of niet fiscaal transparant' op het niveau van een buitenlandse aandeelhouder is in internationale structuren ook bijzonder relevant. Bijvoorbeeld bij uitkeringen door een Nederlandse vennootschap aan een buitenlandse aandeelhouder. De kwalificatie kan onder andere gevolgen hebben voor de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting en de toepassing van belastingverdragen, bijvoorbeeld wanneer dividend wordt uitgekeerd naar een fiscaal transparante buitenlandse aandeelhouder. Het is daarom belangrijk dat u de fiscale kwalificatie van de betrokken groepsmaatschappijen scherp hebt. Uw adviseur licht dit graag toe.

Dividenduitkeringen

Wanneer er dividend wordt uitgekeerd aan een buitenlandse moedermaatschappij wordt er in beginsel 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden. Onder voorwaarden is er een inhoudingsvrijstelling van toepassing op uitkeringen, tenzij hier sprake is van misbruik.

In bepaalde situaties is het mogelijk dat er een aanvullende conditionele bronbelasting op de dividenden in Nederland verschuldigd is. Dit is het geval bij een (door)uitkering aan een entiteit gevestigd in een laagbelast land of in gevallen van misbruik. Een soortgelijke conditionele bronheffing is er ook voor rente- en royaltybetalingen van een Nederlandse entiteit aan een groepsentiteit.

Wanneer dividend wordt uitgekeerd aan een individu, is er dividendbelasting verschuldigd. Voor deze situatie is er geen vrijstelling in de Nederlandse wet. Afhankelijk van het land waar de persoon woont en de omvang van het aandelenbelang kan een ontvangen dividend of verkoopopbrengst bij het individu bovendien leiden tot aanvullende heffingen in de Nederlandse inkomstenbelasting. 

Belastingverdragen en andere internationale afspraken

Naast de bovengenoemde onderwerpen is het ook belangrijk om de eventuele toepassing van belastingverdragen mee te wegen. Belastingverdragen kunnen ertoe leiden dat minder (of zelfs geen) bronheffingen zijn toegestaan.

Op internationaal niveau spelen bovendien steeds meer regels waar u bij internationaal ondernemen rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan substancevereisten, Pillar 2 , transfer pricing-verplichtingen en anti-ontgaansregels van ATAD. Uw adviseur bespreekt graag met u welke ontwikkelingen voor u relevant zijn.

Laat u vooraf goed adviseren

Wanneer u vanuit het buitenland gaat ondernemen in Nederland, zorg dan dat u alle relevante aspecten in kaart heeft. Het Nederlandse businessplan en uw ondernemerskeuzes zijn belangrijk, maar vergeet niet om ook aan uw Nederlandse (belasting)positie als aandeelhouder te denken. Laat u daarom vooraf goed adviseren.

Contact

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Onze internationale experts bespreken uw groeiplannen graag met u!

 

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief