Skip to content

Nederlandse belastingheffing bij niet-Nederlandse ondernemingen

Gepubliceerd op: 02 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel

Wie in Nederland onderneemt, krijgt te maken met Nederlandse belastingheffing. Dat is niet alleen het geval als u onderneemt door middel van een Nederlandse rechtsvorm, zoals een bv of een nv. Ook een buitenlandse onderneming die in Nederland zaken doet, moet goed letten op de fiscale gevolgen.

In dit artikel bespreken wij een aantal aspecten van de vennootschapsbelastingheffing waar u als niet-Nederlandse ondernemer rekening mee moet houden bij het inrichten van uw Nederlandse ondernemingsstructuur.

Onderneming uitbreiden naar de Nederlandse markt

Na een gedegen oriëntatie op de Nederlandse markt, moet u besluiten hoe u de uitbreiding van uw onderneming vormgeeft. U heeft de volgende keuzes:

 • Een Nederlandse branche opstarten

  Start u een geheel Nederlandse branche of vestiging op, zonder een Nederlandse rechtsvorm? Ook als de branche blijft opereren onder de bestaande buitenlandse onderneming moet u rekening houden met de Vpb-gevolgen. Vaak is dan sprake van een zogenoemde ‘vaste inrichting’. De winst die aan de Nederlandse vaste inrichting is toe te rekenen, is in Nederland belast. De transfer pricing-regels spelen een belangrijke rol bij het bepalen van die winst.

 • Een Nederlandse rechtsvorm oprichten

  Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Een Nederlandse rechtsvorm is, op enkele uitzonderlijke situaties na, altijd onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting.

 • Een bestaande Nederlandse onderneming aankopen
  Zo’n overgenomen onderneming zal over het algemeen onderworpen zijn aan Nederlandse vennootschapsbelasting (Vpb) en in het overnameproces zult u de positie ongetwijfeld helder hebben.

  Bij de keuze tussen een vaste inrichting of een aparte rechtsvorm moet u, naast de belastinggevolgen, rekening houden met meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van aansprakelijkheid of het gescheiden houden van de administraties. In sommige gevallen is het bovendien verstandig om gebruik te makken van een (tussen)holdingmaatschappij. Het is belangrijk om de overwegingen vooraf goed helder te hebben, zodat u een goede afweging kunt maken. Het achteraf aanpassen van de structuur is vaak ingrijpend en tijdrovend.  

Buitenlandse belastingplicht

Als een niet in Nederland gevestigde entiteit een vaste inrichting heeft in Nederland, dan is de Nederlandse ondernemingswinst van de vaste inrichting in Nederland belast. De buitenlandse entiteit wordt dan aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarin een buitenlandse entiteit aan Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen is. Bijvoorbeeld in bepaalde gevallen waarin de buitenlandse vennootschap werkzaamheden verricht als bestuurder van een Nederlandse vennootschap.

Let op: voor de btw gelden andere regels met betrekking tot de vaste inrichting, de buitenlandse belastingplicht en de hierna besproken fiscale eenheid.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Als u meerdere Nederlandse entiteiten heeft, dan kan het onder omstandigheden nuttig zijn de entiteiten te voegen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Gevoegde maatschappijen mogen onderling winsten en verliezen verrekenen. Onder voorwaarden kan ook een vaste inrichting in Nederland onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te vormen moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst en moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw adviseur bespreekt graag de voorwaarden, voordelen en aandachtspunten met u.

Bereid u goed voor

De Nederlandse markt biedt veel mogelijkheden voor ondernemers. Via Nederland bereikt u niet alleen de binnenlandse markt, maar ook de gehele Europese Unie. Een goede voorbereiding is hierbij zeer belangrijk. Onze specialisten hebben alle kennis en ervaring in huis om u vanaf stap 1 te begeleiden. Of het nu gaat om een nieuwe vestiging, het oprichten van een nieuwe vennootschap of een bedrijfsovername, bij Baker Tilly hebben wij de expertise die u nodig heeft.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief