Skip to content
Gepubliceerd op: 19 mei 2022
Type publicatie Kennisartikel
Als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent, is er een goede kans dat u regelmatig vanuit huis werkt. Weet u welke gevolgen dit heeft voor uw belastingpositie? Wij lichten een aantal belangrijke belastinggevolgen toe.

De afgelopen jaren is het gebruikelijker geworden om vanuit huis te werken. Voor werknemers zijn er duidelijke regelingen wat betreft kostenvergoedingen. Voor een dga kunnen de fiscale consequenties van een kantoor of werkruimte aan huis wat ingewikkelder zijn.

Werkruimte

Om de fiscale gevolgen te kunnen analyseren, moet eerst worden vastgesteld of een thuiskantoor kwalificeert als zogenoemde ‘werkruimte’. Hiervan is sprake als de ruimte voldoet aan het zelfstandigheidscriterium en het inkomenscriterium.

Zelfstandigheidscriterium

Om te voldoen aan het zelfstandigheidscriterium moet de werkruimte een zelfstandig gedeelte vormen van de eigen woning van de dga. Of dit zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden en is niet in beton gegoten. Relevante overwegingen zijn bijvoorbeeld:

  • Is de werkruimte duidelijk te onderscheiden van de woning? Is de werkruimte gevestigd in het huis of in een apart bijgebouw (bijvoorbeeld een voormalige garage of bijgebouw)?

  • Hoe is de werkruimte te bereiken? Heeft de werkruimte een eigen ingang/opgang?

  • Welke voorzieningen heeft de werkruimte? Heeft de werkruimte bijvoorbeeld eigen sanitaire voorzieningen?

  • Zou de werkruimte ook zelfstandig kunnen worden verhuurd aan derden?

Aan de hand van het ‘totale plaatje’ moet worden vastgesteld of de werkruimte voldoende zelfstandig is om aan het zelfstandigheidscriterium voldaan.

Inkomenscriterium

Naast het zelfstandigheidscriterium moet ook worden voldaan aan het inkomenscriterium. Hiervoor is van belang hoeveel procent van het inkomen wordt verdiend in of vanuit de werkruimte. Waar het zelfstandigheidscriterium enige ruimte voor interpretatie laat, geldt dit niet voor het inkomenscriterium.

  • Als naast de werkruimte thuis ook ergens anders een werkruimte ter beschikking staat (bijvoorbeeld een kantoor elders), dan moet tenminste 70% van de inkomsten in de werkruimte worden verworven; of 

  • Als naast de werkruimte thuis niet ergens anders een werkruimte ter beschikking staat, dan moet in principe minstens 70% van het inkomen in of vanuit de werkruimte worden verworven én moet minstens 30% in de werkruimte wor­den verworven.

Fiscale gevolgen

Als aan deze twee criteria is voldaan, heeft dit een aantal (verplichte) fiscale gevolgen. Bespreek uw situatie met uw adviseur, want deze gevolgen kunnen verstrekkend en onomkeerbaar zijn. De voornaamste gevolgen zijn als volgt:

  • De vennootschap moet een zakelijke huur aan de dga betalen. De huur is aftrekbaar voor de vennootschap (vennootschapsbelasting)

  • De werkruimte behoort fiscaal niet langer tot de eigen woning van de dga in box 1 (inkomstenbelasting). Het eigenwoningforfait is lager, maar de hypotheekrente met betrekking tot de werkruimte is niet meer aftrekbaar

  • De dga mag bepaalde kosten (rentelasten, elektriciteitskosten, afschrijvingen) van de huurinkomsten aftrekken. Het saldo is belast als werkzaamheid in box 1 van de inkomstenbelasting (terbeschikkingstelling)

  • Een toekomstige waardestijging van de werkruimte is belast bij realisatie. Als u uw eigen woning (inclusief werkruimte) verkoopt, kan een deel van de waardestijging in box 1 belast zijn

Is er vanuit een belastingperspectief beschouwd geen sprake van een werkruimte? Dan treden de bovengenoemde gevolgen in principe niet op. Let op: als er geen werkruimte is, mag u bepaalde kosten ook niet in aftrek brengen in de BV.

Tot slot

Bent u dga en werkt u regelmatig vanuit een (kantoor)ruimte thuis? Onze adviseurs helpen u graag bij het in kaart brengen van de fiscale kwalificatie en gevolgen van een werkruimte aan huis. Zo weet u waar u fiscaal aan toe bent, en voorkomt u verrassingen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief