Skip to content
Gepubliceerd op: 25 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
De voltooiing van de Brexit nadert met rasse schreden en op dit moment is er nog veel onzekerheid over de situatie na 31 december 2020. Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) zijn nog in onderhandeling, maar een oplossing lijkt vooralsnog niet in zicht. Wel is al enige officiële informatie bekendgemaakt. Daarnaast circuleert er veel officieuze informatie. We hebben een aantal geruchten omtrent de Brexit verzameld, die wij graag met u delen en bespreken.

Als de onderhandeling stuklopen, wordt de deadline automatisch verlengd. De transitieperiode eindigt dan niet op 31 december 2020.

Fabel. Ondanks het feit dat het coronavirus het proces heeft vertraagd, heeft het VK al aangekondigd dat de Brexit niet zal worden uitgesteld, en dat het VK - met of zonder deal- de EU per 1 januari 2021 

Het VK is al wijzigingen aan het doorvoeren en wijkt al in de aanloop naar 31 december 2020 af van de huidige EU-regels.

Feit. Het VK is wijzigingen al aan het voorbereiden en doorvoeren, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van online tools bij de douane en de boekhoudkundige verwerking van invoer-btw.

Na de Brexit (dat wil zeggen: vanaf 1 januari 2021) is het onmogelijk om een teruggaaf te krijgen van btw (voorbelasting) uit het VK, tenzij u een btw-aangifteverplichting hebt in het VK.

Fabel. Btw uit het VK die vóór 1 januari 2021 is ontstaan, kan nog tot 31 maart 2021 (11:00 uur) worden teruggevraagd met behulp van het (huidige) elektronische btw-teruggaafsysteem.

Een EU-onderneming die handel drijft in het VK heeft geen fiscaal vertegenwoordiger in het VK nodig.

Feit. Hoewel sommige EU-landen in de omgekeerde situatie zullen eisen dat een onderneming uit het VK een fiscaal vertegenwoordiger voor btw-doeleinden moet aanstellen indien handel wordt gedreven in of vanuit dat EU-land, heeft het VK dergelijke wetgeving voor EU ondernemingen (nog) niet aangekondigd.

Bij de invoer van goederen in het VK kunt u ook na 31 december 2020 gebruik maken van een in de EU gevestigde douanevertegenwoordiger.

Fabel. Uw douanevertegenwoordiger, die u bijstaat met douanezaken in het VK, moet een aldaar gevestigde onderneming zijn.

Wanneer u handel drijft met het VK, kan uw huidige supply chain hinder ondervinden omdat de stroom van goederen door de Brexit vertraging kan oplopen.

Feit. Er worden vertragingen verwacht door douaneformaliteiten. Als er geen deal komt, moeten goederen het VK in- en uitgevoerd worden en kunnen ook (fysieke) grenscontroles plaatsvinden. Het VK heeft al aangekondigd over onvoldoende douanemedewerkers te beschikken, dus men verwacht vertragingen.

Bij het invoeren van goederen in het VK, is de Britse btw onder alle omstandigheden direct verschuldigd.

Fabel. Als uw onderneming reeds in het VK is geregistreerd voor btw-doeleinden, is het mogelijk om de invoer-btw in de Britse btw-aangifte op te nemen, met gebruikmaking van een invoer-btw uitstelregeling genaamd Postponed Accounting. Deze regeling is vergelijkbaar met de Nederlandse zogenaamde artikel 23 vergunning.

Na de Brexit is het verstandig om extra voorzichtig te zijn bij het verkopen en vervoeren van goederen aan consumenten in het VK.

Feit. Het is mogelijk dat er bij uw eerste post-Brexit levering al btw-verplichtingen ontstaan. Het is daarom aan te raden uw btw-positie vooraf vast te stellen. Als u verkoopt door middel van een webshop en de goederen naar consumenten in het VK vervoert, kunt u een overzicht van de aandachtspunten hier vinden.

Als ik wacht op de uitkomst van de onderhandelingen, is er genoeg tijd om mijn onderneming hier in de maand december van 2020 op voor te bereiden

Fabel. Voorbereidingen op de Brexit kunnen enkele maanden tot een jaar in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van uw onderneming. Voorbeelden zijn het aanpassen van uw ERP-systeem, heronderhandeling van contracten, of het sluiten van contracten met douanevertegenwoordigers of agenten. Al deze stappen kosten meer dan een maand.

Wij begrijpen dat het moeilijk is om vervolgstappen te bepalen zolang de onderhandelingen tussen de EU en het VK nog lopen. Het is daarom belangrijk dat u op de hoogte blijft. Wilt u meer weten over de Brexit of wilt u uw eigen situatie bespreken? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief