Skip to content
Foto van zwaaiende man

Investeren? Opgelet! Vijf regelingen voor fiscaal voordeel

Gepubliceerd op: 06 juni 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Doorgaans zijn grote geldbedragen gemoeid met investeringen om uw bedrijfsactiviteiten op peil te houden of uit te breiden. Ook innoveren vraagt vaak om behoorlijke investeringen. Als u plannen heeft om te investeren, is het goed om te weten, dat er fiscale regelingen zijn die een tegemoetkoming in uw investeringen kunnen bieden. Het kan het steuntje in de rug zijn bij het uitvoeren van uw investeringsplannen. Onze experts zetten vijf interessante regelingen voor u op een rijtje. Doe uw voordeel en lees dit artikel goed.

Alle hieronder genoemde percentages en bedragen gelden voor 2021.

Fiscale regeling voor kleinschalige investeringen

Als u plannen heeft om te investeren in bedrijfsmiddelen,  dan is wellicht de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) interessant voor u. De KIA is gericht op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en geeft een aftrek ter hoogte van maximaal 28% van het investeringsbedrag.

De KIA neemt af naarmate het totale investeringsbedrag in een jaar hoger is dan € 59.170. Het kan daarom gunstig zijn om investeringen over een jaargrens heen te tillen of om bepaalde investeringen juist eerder te doen om hogere aftrek te realiseren.

Let op! Als u onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of een vof, dan berekent u de aftrek op basis van de totale investering door het samenwerkingsverband.

Speciale regelingen voor energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Kiest u voor investeringen in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan loont het zeker de moeite om na te gaan of de volgende drie regelingen fiscaal voordeel kunnen opleveren. Let wel op: om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moeten uw investeringen binnen 3 maanden na het geven van de opdracht worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via mijnrvo.nl.

 • Nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen: denk aan de EIA!
  De energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert ondernemers om te investeren in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen. De EIA is een aftrek ter hoogte van 45,5% van de investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst Voor de EIA gelden minimale en maximale investeringsbedragen.

  Let op: op energiebesparende bedrijfsmiddelen die zijn aangekocht van een verbonden partij is de EIA alleen onder strikte voorwaarden toe te passen.

 • MIA: voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
  De milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert ondernemers om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst Met de MIA kan tot maximaal 36% van de investeringskosten in aftrek worden gebracht.

 • Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
  Veelal komen investeringen die op de Milieulijst staan zowel in aanmerking voor de MIA als de vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met toepassing van de VAMIL kan tot 75% van de investering worden afgeschreven op een willekeurig tijdstip. Er kan een liquiditeitsvoordeel worden gecreëerd door sneller en eerder af te schrijven, daarmee de winst te drukken en belastingbetaling uit te stellen.

Let op: Investeringen kunnen in aanmerking komen voor meerdere investeringsaftrekken. Maakt u voor een investering echter gebruik van de EIA, dan kunt u voor dit bedrijfsmiddel geen aftrek meer claimen op basis van de MIA.

Belastingkorting op winsten uit innovatieve activiteiten

De innovatiebox is een regeling voor het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en geeft een belastingkorting op winsten uit innovatieve activiteiten. Voor innovatieve activiteiten wordt de belasting verlaagd van 25% (reguliere tarief) naar 9%.

U bepaalt zelf of u de innovatiebox toepast. De innovatiebox is voordelig indien de winsten uit innovatieve activiteiten groter zijn dan de voortbrengingskosten van de zelf ontwikkelde innovatie.

Let op: Wilt u de innovatiebox toepassen? Dan moet u aan verschillende administratieve vereisten voldoen. De innovatiebox kan (met terugwerkende kracht) worden toegepast in alle jaren waarin er aan deze vereisten wordt voldaan. U kunt over het verleden daarom alleen gebruikmaken van de innovatiebox als de aanslagen vennootschapsbelasting over deze jaren nog niet definitief zijn opgelegd.

Wij helpen u graag op weg!

Twijfelt u welke regeling voor uw investering van toepassing is? Wilt u weten hoe een regeling in uw situatie uitpakt of heeft u vragen over welke investeringen precies in aanmerking komen voor een investeringsregeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag, zodat u zich kunt focussen op uw investeringsplannen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief