Skip to content

Nieuw belastingverdrag Nederland – België: wat betekent dit voor u?

Gepubliceerd op: 04 september 2023
Type publicatie Kennisartikel

Nederland en België delen een landsgrens van honderden kilometers. Het mag dan ook niet verbazen dat er veel Nederlanders zijn die in België werken (en vice versa). “Maar als je in een ander land werkt dan waar je woont, is het essentieel om grip te houden op zaken als loonbelasting, arbeidsrecht en sociale verzekeringen." Tamara van den Broek, senior manager Employment Advisory bij Baker Tilly Nederland, legt uit hoe zij en haar team klanten helpen met hun Global Mobility vraagstukken. “Wanneer wetgeving of verdragen wijzigen, kan dat flinke gevolgen hebben voor belastingplichtigen. Dat maken wij voor onze klanten inzichtelijk, zodat zij weten wat er voor hen gaat veranderen en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. De samenwerking met onze netwerkpartners van het Baker Tilly International netwerk is daarbij van onschatbare waarde.”

“Het komt steeds vaker voor dat medewerkers in verschillende landen werken. Belastingverdragen spelen een belangrijke rol bij het vaststellen welk land belasting mag heffen en het voorkomen van dubbele belastingheffing,” legt Tamara uit. In de situatie met België zijn dit soort zaken vastgelegd in een belastingverdrag uit 2001. “Dat verdrag is inmiddels meer dan 20 jaar oud, maar recent zijn Nederland en België een nieuw verdrag overeengekomen.” Zowel de Nederlandse als de Belgische nationale wetgeving is relevant bij het toepassen van het nieuwe verdrag. “Wanneer het gaat om Nederlands-Belgische situaties, werken we daarom nauw samen met de adviseurs van Baker Tilly Belgium.”

Internationaal overleg over de gevolgen

Tamara vervolgt: “Toen de tekst van het nieuwe verdrag werd gepubliceerd, hebben we daarom Yves en zijn team uitgenodigd om de wijzigingen en gevolgen te bespreken.” Yves Coppens is Individual Tax Partner bij Baker Tilly Belgium. Hij houdt zich onder meer bezig met de Belgische personenbelasting en internationale tewerkstelling en is net als Tamara betrokken bij internationale Global Mobility advisering. “Bij internationale tewerkstelling zien we een aantal topics die vrijwel altijd spelen,” vertelt Yves. “Salary-splits, bijvoorbeeld, en het vraagstuk rond toepassing van sociale zekerheid. Net als Nederland kent België ook een fiscaal gunstregime voor expats. Maar ook sporters en artiesten werken regelmatig in het buitenland. Voorheen hadden zij een apart statuut voor de belastingheffing, maar onder het nieuwe verdrag volgen zij de artikels voor ondernemingswinst of niet-zelfstandige arbeid. Dat maakt hun belastingpositie weliswaar overzichtelijker, maar vereist wel enige omschakeling.”

Duidelijkere update, maar niet alles is aangepast

Tamara en Yves zijn het erover eens dat het nieuwe verdrag een aantal belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen bevat. Naast wijzigingen voor werkgevers en medewerkers, bevat de nieuwe verdragstekst ook aangepaste bepalingen voor bijvoorbeeld geëmigreerde aandeelhouders, dividenden en interestbepalingen. Tamara: “Er is de afgelopen 20 jaar veel veranderd, dus het is goed dat de twee landen nu ook een nieuw verdrag hebben. Maar een aantal zaken op het fiscale verlanglijstje is nog niet geadresseerd.” Yves vult aan: “Men had verwacht dat de problematiek rondom grensoverschrijdende pensioenen in de nieuwe verdragstekst beslecht zou worden, maar dat is niet het geval. Ook wat betreft ‘thuiswerkers’ hadden we gehoopt op een update, maar die is er niet gekomen. Tijdens de verdragsonderhandelingen werd nog separaat gesproken over thuiswerksituaties in het kader van de Framework Agreement Social Security; vermoedelijk heeft men de uitkomst daarvan af willen wachten.”

Breng de gevolgen en kansen in kaart!

Yves en Tamara raden hun klanten aan om alvast rekening te houden met de verwachte wijzigingen. “In sommige gevallen zal de fiscale behandeling van inkomen kunnen veranderen. Dat kan een voordeel zijn, of een nadeel, maar je moet de gevolgen in elk geval scherp hebben. Zeker aangezien het bijvoorbeeld nodig kan zijn om de (loon)administratie anders te regelen. Wellicht zijn registraties en aangiftes in het andere land noodzakelijk,” zegt Yves.

“Als privépersoon wil je dit natuurlijk helder hebben,” legt Tamara uit, “maar ook als werkgever is het belangrijk om de (potentiële) gevolgen in kaart te brengen.” Tamara haalt een recente ontwikkeling aan over de verantwoordelijkheid van werkgevers bij verdragswijzigingen. “In Nederland heeft de Advocaat-Generaal geconcludeerd dat een werkgever buitenlands personeel erop moet wijzen als een verdrag wijzigt. Dit zou onderdeel zijn van ‘goed werkgeverschap’. Het moet nog blijken of de Hoge Raad deze conclusie volgt, maar als dat zo blijkt te zijn dan zul je hier als werkgever zeker rekening mee moeten houden.”

Yves wijst er bovendien op dat de nieuwe verdragstekst ook beter aansluit bij de hedendaagse praktijk waarbij bestuurders vaak twee petten op hebben (statutair en operationeel). “Bijvoorbeeld voor iemand die in België woont, maar statutair bestuurder is van een Nederlandse onderneming. Voorheen was zijn bestuurdersinkomen dan volledig in Nederland belast, tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief. Onder het nieuwe verdrag wordt onderscheid gemaakt tussen de bestuurdersactiviteiten en overige werkzaamheden; die laatste vallen onder het artikel voor niet-zelfstandige arbeid. Wanneer die bestuurder vanuit huis zou werken, zouden de niet-bestuurdersinkomsten onder omstandigheden aan Belgische personenbelasting kunnen zijn onderworpen. De bestuurder moet dan ook goed bijhouden welke werkzaamheden hij waar uitvoert.”

Hoe nu verder?

De verdragstekst moet in beide landen nog goedgekeurd worden. Het is daarom nog niet bekend wanneer het nieuwe verdrag daadwerkelijk van kracht wordt. “Zowel in België als in Nederland staan verkiezingen op de rol, dat zou tot vertraging van de ratificatie kunnen leiden. Het moet nog blijken of het verdrag vanaf 1 januari 2024 geldt, of wellicht pas per 1 januari 2025.” legt Yves uit.

“De komende tijd helpen we onze klanten om zich goed voor te bereiden op de wijzigingen. En uiteraard bespreken we de nieuwe verdragstekst ook met de wereldwijde Global Mobility experts binnen ons Baker Tilly International netwerk. Zo kunnen onze internationale klanten rekenen op goede ondersteuning,” zegt Tamara tot besluit.

Wilt u meer weten over internationaal werkgeverschap en de gevolgen van de verdragswijziging? Onze Global Mobility specialisten helpen u graag bij het in kaart brengen van de arbeidsrechtelijke aandachtspunten, administratieve verplichtingen en uw (buitenlandse) belastingplicht. Ook voor de (internationale) coördinatie van uw salarisadministratie en HR-zaken kunt u bij ons terecht. Samen met onze wereldwijde netwerkpartners van Baker Tilly International, adviseren onze experts u graag op het vlak van verdragstoepassing, buitenlandse inhoudingsplicht, de salary-split en sociale zekerheid.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief