Skip to content
afbeelding van kleine kartonnen doosjes

Registratie voor de nieuwe OSS-aangifte vanaf 1 april 2021 mogelijk

Gepubliceerd op: 29 maart 2021
Type publicatie Kennisartikel
Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe regelgeving voor de e-commerce in werking. Deze regelgeving zal de positie van leveranciers en online marktplaatsen veranderen. Deze veranderingen leiden ertoe dat de heffing van omzetbelasting plaatsvindt in het land van verbruik. Daarnaast wordt het makkelijker voor overheden om omzetbelasting te heffen. Voor ondernemers is er echter ook goed nieuws, want met de nieuwe regelgeving wordt het mogelijk om één centrale aangifte te doen via de One Stop Shop (OSS) voor verkopen aan consumenten binnen de EU. De OSS zal voor een aanzienlijke (administratieve) lastenverlichting zorgen.

Van individuele btw-aangifte naar OSS-aangifte

Vanaf 1 juli 2021 zijn verkopen van goederen aan consumenten belast met btw in het EU-land van aankomst van de goederen. Om te voorkomen dat een btw-registratie nodig is in ieder EU-land waar goederen worden geleverd, is het mogelijk om de verkopen en de verschuldigde btw in ieder EU-land in de OSS aan te geven.

Omdat btw verschuldigd is van het betreffende EU-land waar de goederen aankomen, dienen ondernemers het juiste btw-tarief en bedrag vast te stellen bij de verkoop. Dit voorkomt een verschil tussen het bedrag aan btw dat wordt ontvangen en moet worden afgedragen. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de verschillende btw-tarieven die gelden in de EU vooraf in kaart te brengen, op te nemen in het systeem en vervolgens het betreffende btw-tarief te koppelen aan het EU-land waar de goederen naar toe worden verzonden. Het is dan ook van belang dat wordt gekeken naar systemen, maar daarnaast ook naar prijzen. Gaat u aan afnemers een prijs berekenen welke gelijk is ongeacht waar de afnemer is gevestigd? Of gaat u de prijs aanpassen afhankelijk van de hoogte van het btw-tarief? Het btw-tarief per land kan immers verschillen, in Luxemburg is het algemene btw-tarief 17% en in Hongarije 27%.    

Aanmelden voor de OSS 

Registeren voor de OSS is dus zeer aantrekkelijk, omdat via één centrale aangifte voldaan wordt aan alle btw-verplichtingen in de hele EU voor afstandsverkopen. Registreren voor de OSS is voor EU-ondernemers uitsluitend mogelijk in het EU-land van vestiging. Als u niet gevestigd bent in een EU-land, dan moet u zich registreren voor OSS in het EU-land waar het vervoer van de goederen aanvangt. In het geval dat het vervoer van de goederen aanvangt in meerdere EU-landen, kunt u een EU-land van identificatie kiezen.

Voor ondernemers gevestigd in Nederland is het vanaf 1 april 2021 mogelijk om te registreren voor de OSS. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel. Voor ondernemers die niet zijn gevestigd in Nederland wordt naar verwachting de registratie opengesteld vanaf halverwege mei 2021.

Heeft u vragen of kunnen wij u helpen bij de kwesties omtrent de OSS, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief