Skip to content
Foto van pionnen

Uw Brexit-checklist: btw en douane in vier stappen

Gepubliceerd op: 21 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
Zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK) zal met ingang van 1 januari 2021 drastisch veranderen voor ondernemingen binnen de Europese Unie (EU). Tot en met 31 december 2020 is sprake van een transitieperiode, maar daarna zal de Brexit werkelijkheid worden. De EU en het VK onderhandelen op dit moment nog over de voorwaarden van hun toekomstige relatie, maar wat de uitkomst ook wordt, u moet voorbereidingen treffen.

Bereid uw onderneming in enkele stappen voor op de Brexit!

Als kick-off voor onze Brexit Bites hebben wij een Brexit-checklist opgesteld, met vier stappen die uw onderneming kan zetten ter voorbereiding op de Brexit. Vanaf 1 januari 2021 is er geen weg meer terug. Bepaalde veranderingen zijn dan onmiddellijk van kracht. Bij Brexit geldt dat een goede voorbereiding loont. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Stap 1: Analyse van uw supply chain

Analyseer de supply chain van uw onderneming, en breng daarbij de transactiestromen met het VK in kaart. U kunt dan meteen focussen op deze stromen, en vaststellen dan wel uitzoeken of deze stromen kunnen (en moeten) worden aangepast. Aan de hand van de analyse van de supply chain, kunt u mogelijke verplichtingen identificeren of wellicht zelfs vermijden.

Voorbeeld

Indien goederen vanuit een fabriek (in bijvoorbeeld China) naar het VK worden vervoerd, en vervolgens doorgestuurd vanuit het VK naar de EU, kan het na de Brexit verstandig zijn om de goederen direct naar een EU-land (zoals bijvoorbeeld Nederland) te vervoeren. Dit geldt des te meer indien de EU uw grootste afzetmarkt is.

In Nederland kan het deel van de goederen dat voor EU-verkoop bestemd is worden ingeklaard, terwijl de goederen die in het VK zullen worden verkocht, niet worden ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door de laatstgenoemde goederen in een douane-entrepot te bewaren. Op deze manier zijn geen invoerrechten en btw verschuldigd over de goederen die naar het VK worden vervoerd. Als de goederen worden ingeklaard in het VK, zullen aldaar btw en invoerrechten verschuldigd zijn.

Door de goederenstroom op deze wijze in te richten, voorkomt u dat er tweemaal niet-terugvorderbare invoerrechten verschuldigd zijn, te weten eens in het VK en dan nogmaals in de EU. Op deze wijze vermijdt u dubbele (belasting)heffing op de invoer van dezelfde goederen.

Stap 2: Check uw logistieke partners

Goederen kunnen vrijelijk door de EU worden vervoerd: er zijn geen douaneverplichtingen, en goederen kunnen over de grenzen vervoerd worden zonder om administratieve redenen te worden op- of tegengehouden. Dit is het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Dit beginsel geldt echter niet bij niet-EU-landen, en het is duidelijk dat het moeilijker is om goederen te vervoeren indien dit beginsel niet van toepassing is. Na de Brexit zou de goederenhandel met het VK veel moeilijker kunnen worden, omdat nieuwe in- en uitvoerverplichtingen mogelijk van toepassing worden. Zorg ervoor dat uw logistieke partners deze extra verplichtingen aan kunnen.

Voorbeeld

Stel, u produceert (bederfelijke) goederen die gekoeld moeten worden en die slechts enkele uren in een vrachtwagen kunnen blijven. Onder de huidige omstandigheden is het mogelijk om deze goederen binnen dit korte tijdsbestek tussen de EU en het VK te vervoeren. Na de Brexit duurt vervoer tussen de EU en het VK misschien langer door douaneformaliteiten of fysieke grenscontroles. In dat geval zijn wellicht aanpassingen aan de supply chain nodig.

Stap 3: Controleer de overeenkomsten

Controleer alle overeenkomsten met betrekking tot transacties met het VK en meer specifiek de voorwaarden die daarin zijn afgesproken. Dit geldt voor zowel de overeenkomsten met uw afnemers als die met uw leveranciers.

Het gebruik van de juiste Incoterms kan bijvoorbeeld voorkomen dat er aanvullende verplichtingen ontstaan voor beide partijen. Het is ook verstandig om aandacht te besteden aan de bestaande btw- en douaneverplichtingen van de partijen om hier optimaal gebruik van te kunnen maken.

Voorbeeld

Als u goederen verkoopt aan een in het VK gelegen onderneming, en u eerder een Incoterm als DDP bent overeengekomen, moet u deze voorwaarden heroverwegen. Indien deze voorwaarden ook van toepassing zijn na een no-deal Brexit, zult u als leverancier verplicht zijn de goederen in het VK in te klaren. U heeft dan waarschijnlijk ook een btw-aangifteverplichting in het VK met betrekking tot de daaropvolgende verkoop. Door het overeenkomen van nieuwe contractuele voorwaarden kunt u nieuwe verplichtingen voor uw onderneming wellicht voorkomen.

Stap 4: Zorg dat u de formaliteiten op orde heeft

Wanneer u na de Brexit handel drijft met het VK, zou u met aanvullende formaliteiten geconfronteerd kunnen worden. Het zou kunnen dat goederen worden uitgevoerd vanuit, of ingevoerd naar, het VK. Dit kan leiden tot douaneformaliteiten zoals douaneverklaringen, in- en uitvoervergunningen, goedkeuring van douanevereenvoudigingen of douaneprocedures, of waarderingen. Om kostbare problemen na de Brexit te voorkomen, moet u zich bewust zijn van deze vereisten en hun invloed op uw onderneming.

Voorbeeld

Bij de invoer van goederen naar Nederland, zijn invoerrechten en btw onmiddellijk verschuldigd. In Nederland is het mogelijk om een zogenoemde artikel 23 vergunning aan te vragen. Met deze vergunning kan de verschuldigde invoer-btw in de Nederlandse btw-aangifte aangeven worden. Hierdoor is deze btw niet onmiddellijk verschuldigd. Als de onderneming recht heeft op volledige aftrek van btw is er per saldo geen btw verschuldigd met betrekking tot deze transactie. Dit is voordelig voor de cashflow van de onderneming, vooral in gevallen waarin de onderneming regelmatig goederen invoert. Het kan enkele maanden duren voordat alle formaliteiten zijn afgerond en de vergunning is verstrekt.

Contact

Aan de hand van de checklist kan uw onderneming zich voorbereiden op een aantal uitdagingen op het gebied van btw en douane na de Brexit. Mocht u uw positie willen bespreken, neem dan gerust met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief