Skip to content
Foto van vracht containers

Veranderingen en aandachtspunten bij een (harde) Brexit

Gepubliceerd op: 23 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
In dit artikel analyseren wij de aankomende uitdagingen voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) vanuit btw- en douaneperspectief. We geven u daarnaast een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten die u tijdens de voorbereiding op de Brexit in acht moet nemen. Verkoopt uw onderneming goederen of levert u diensten aan afnemers in het VK? Neemt uw onderneming goederen of diensten af van leveranciers in het VK? Of vervoert uw onderneming goederen via het VK? Zo ja, dan moet u voorbereidingen treffen voor de Brexit.

Het VK heeft per 31 januari 2020 om middernacht de EU verlaten. Beide partijen zijn echter akkoord gegaan met een transitieperiode om te onderhandelen over een deal voor de toekomst. Deze transitieperiode loopt op 31 december 2020 af en het VK heeft bevestigd dat het de transitieperiode niet zal verlengen. Op dit moment lopen de onderhandelingen stroef. Het risico op een harde Brexit wordt met de dag groter. Met betrekking tot de btw zou een harde Brexit ertoe kunnen leiden dat het VK op dezelfde wijze wordt behandeld als een willekeurig ander niet-EU-land (bijvoorbeeld de Verenigde Staten).

Aanpassingen voor de Brexit kosten tijd

Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, zullen bedrijven die handel drijven met het VK ten minste enkele maanden nodig hebben om hun zaken, systemen en administratieve processen aan te passen. Wat betreft de btw en douane(verplichtingen) kunt u maar beter goed voorbereid zijn. Meer inzicht in de huidige wetgeving en de basisprincipes van de btw en douane kan daarbij nuttig zijn.

Het einde van het vrije verkeer van goederen

Indien het VK voor btw en douanedoeleinden als niet-EU-land wordt behandeld, is het beginsel van vrij verkeer van goederen niet meer van toepassing. Dit betekent dat handel en goederenvervoer met het VK onderworpen worden aan in- en uitvoerformaliteiten. Het vervoeren van goederen kan leiden tot extra verplichtingen, maar hiermee is niet gezegd dat deze verplichtingen automatisch op alle betrokken ondernemingen van toepassing zijn. Het is daarom zaak om uw positie binnen de supply chain, en de bijbehorende verplichtingen, te bepalen.

#BrexitBites | UK Enterprise in the Netherlands VAT & Customs

Aandachtspunten bij de voorbereiding op Brexit

We hebben een overzicht gemaakt van enkele aandachtspunten waarmee ondernemingen, vanuit EU-perspectief, bij de voorbereiding op de Brexit rekening zouden moeten houden.

Supply chain 

Evalueer de supply chain. Stel zowel uw positie vast als de mogelijke impact van de Brexit. Onderzoek de wijzigingen die eventueel gemaakt kunnen worden met het oog op een betere positie in de supply chain.

Douane & Incoterms

Bij handelsverkeer met het VK worden goederen de EU in- en/of uitgevoerd. Dit leidt tot douaneformaliteiten. Het is belangrijk om de Incoterms te (her)beoordelen en de juiste Incoterms overeen te komen met de leveranciers en afnemers die betrokken zijn bij deze handelsactiviteiten. Ook is het van belang dat de invoer van de goederen door de juiste partij wordt verricht. Lees meer over de douane in dit artikel.

Artikel 23 vergunning

Bij de invoer van goederen naar een EU-land, zijn invoerrechten en invoer-btw onmiddellijk verschuldigd. Nederland biedt echter een speciale invoerfaciliteit: de zogenoemde artikel 23 vergunning. Met deze vergunning hoeft de invoer-btw niet op het moment van invoer te worden betaald. In plaats daarvan wordt de invoer-btw in de Nederlandse btw-aangifte aangegeven. Ondernemingen met volledig recht op btw-aftrek kunnen de invoer-btw in diezelfde aangifte terugvragen. Per saldo is dan geen invoer-btw verschuldigd met betrekking tot deze transactie.

Dit is voordelig voor de cashflow van de onderneming omdat de invoer-btw op het moment van invoer geen voorfinanciering behoeft. De artikel 23 vergunning is beschikbaar voor alle ondernemingen die goederen in Nederland invoeren, waarbij het niet uitmaakt of de onderneming in Nederland gevestigd is. Wij helpen uw onderneming graag bij het aanvragen van deze vergunning.

Fiscale vertegenwoordiging

In bepaalde gevallen heeft een onderneming die zaken doet met het VK, een fiscaal vertegenwoordiger nodig. Dit is onder meer het geval bij een onderneming die niet in Nederland is gevestigd, en die tevens goederen wil invoeren vanuit het VK naar Nederland met gebruikmaking van de artikel 23 vergunning. Vergeet niet om uw fiscale positie te controleren en indien nodig tijdig een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen. Het verkrijgen van een vergunning om als fiscaal vertegenwoordiger op te treden, kan enige tijd duren. In andere EU-landen kan het verplicht zijn om een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen in elke situatie waarin een Britse onderneming na 31 december 2020 een btw-aangifteverplichting heeft.

Logistieke partner

Handel drijven met een niet-EU-land kan complexer zijn dan handel drijven met een EU-land. Zorg dat de juiste afspraken zijn gemaakt en regelingen van toepassing zijn. Het vervoer van goederen kan langer duren als gevolg van formaliteiten en grenscontroles. Dit kan onder andere leiden tot hogere kosten. Het kan ook betekenen dat uw onderneming (meer) opslagfaciliteiten nodig heeft. Indien u werkt met een eigen opslagplaats, kan dit onder bepaalde omstandigheden in dat land leiden tot een vaste inrichting voor zowel vpb als btw-doeleinden. Dit kan onwenselijk zijn, en wij raden u daarom met klem aan om uw btw-positie na te gaan voordat u met dergelijke activiteiten start.

(ERP) systeem

De btw-behandeling met betrekking tot de levering van goederen of diensten zal naar alle waarschijnlijkheid veranderen als het VK als niet-EU-land wordt aangemerkt. Dergelijke veranderingen moeten in uw (ERP) systeem worden geïmplementeerd; zowel met het oog op het doen van de juiste btw-aangiften, als om ervoor te zorgen dat uw facturen voldoen aan de nieuwe btw-factuurvereisten.

Btw in het VK

Als uw onderneming geen btw-registratie in het VK (nodig) heeft, is het van belang te controleren wat uw positie is met betrekking tot eventuele Britse btw (voorbelasting) die door uw onderneming is betaald. Het proces voor het terugvragen van deze belasting in het VK zal veranderen voor bedrijven die in de EU zijn gevestigd.

Begin met de voorbereiding!

We begrijpen dat de Brexit en de mogelijke uitkomsten en gevolgen daarvan zich moeilijk laten voorspellen, en dat deze situatie uw onderneming in veel onzekerheid laat. Echter, de tijd dringt. Wanneer u heeft vastgesteld wat uw (ideale) positie is, kan het namelijk enkele maanden duren voordat alle afspraken en regelingen op orde zijn.

Wij raden u met klem aan om zo snel mogelijk te beginnen met de voorbereiding op de Brexit. Uitstel kan leiden tot ongewenste gevolgen en hoge kosten. Om een voorbeeld te geven: mochten de onderhandelingen in oktober of november onverhoopt niet tot een deal komen, zal er hoogstwaarschijnlijk een ‘run’ zijn op overheidsdiensten (denk aan het douanepersoneel) en de diensten van ondersteunende dienstverleners (bijvoorbeeld adviseurs of agenten). Dit zal uiteraard leiden tot prijsstijgingen, en zou zelfs tot gevolg kunnen hebben dat uw onderneming de implementatie van wijzigingen niet voor 1 januari 2021 kan afronden. Een goede en tijdige voorbereiding is dus essentieel.

Mocht u vragen hebben of uw (ideale) btw en douanepositie wensen te bespreken, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief