Skip to content
Foto van hardlopers

Wat we wel al weten dat er in 2022 gaat veranderen

Gepubliceerd op: 10 september 2021
Type publicatie Kennisartikel
Er is al het nodige naar buiten gebracht, maar we moeten tot Prinsjesdag wachten om definitief te weten welke belastingplannen het demissionaire kabinet voor ons in 2022 in petto heeft. Toch zijn er ook wijzigingen waarvan we nu al weten dat ze per 1 januari 2022 ingaan. Zoals twee wijzigingen in de vennootschapsbelasting: de regels voor verliesverrekening veranderen en de bij het lage tarief behorende schijf wordt aangepast. Deze maatregelen zijn in eerdere Belastingplannen al aangekondigd. In dit bericht een korte terugblik op wat deze twee wijzigingen precies inhouden.

Regels voor verliesverrekening veranderen

Per 1 januari 2022 worden de regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De aanpassingen houden in dat de verliesverrekening wordt beperkt in omvang, maar wordt verruimd wat betreft de termijn voor verrekening. Het volgende geldt vanaf 2022:

  • Winsten van € 1 miljoen of lager zijn volledig verrekenbaar met verliezen;

  • Winsten zijn voor zover deze hoger zijn dan € 1 miljoen zijn slechts voor 50% verrekenbaar;

  • Verliezen zijn in het vervolg onbeperkt voorwaarts verrekenbaar (de verrekeningstermijn van zes jaar komt te vervallen);

  • Verliezen blijven één jaar achterwaarts verrekenbaar.

Wat betekent dit?

Deze nieuwe regels zijn straks van toepassing op alle verliezen die eind 2021 nog niet verrekend zijn. Dat wil zeggen dat u straks deze regels kunt toepassen op niet-verrekende verliezen vanaf het jaar 2013.

> Meer informatie over de nieuwe verliesverrekeningsregels 

Aanpassing lage tarief

De afgelopen jaren is het lage tarief van de vennootschapsbelasting, het zogenoemde opstaptarief, meerdere keren verlaagd. In 2021 is het opstaptarief omlaag gegaan naar 15%. Vanaf 2021 geldt dit lage tarief voor winsten tot € 245.000. In 2022 blijft het opstaptarief 15%, maar wordt de schijfgrens voor dit lage tarief verhoogd naar € 395.000.

De ontwikkeling van het tarief en de schijfgrens is over de afgelopen jaren als volgt geweest:

Figuur van de ontwikkeling van het tarief en de schijfgrens

Wat betekent dit?

Door de hoge schijfgrens en het lage opstaptarief kan het voordelig zijn om een bestaande fiscale eenheid (deels) te verbreken U kunt dan optimaal gebruikmaken van het opstaptarief. Uiteraard geldt dat dit per situatie verschilt, dus informeer bij uw belastingadviseur of dat ook voor u van toepassing kan zijn.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang na de publicatie van de Belastingplannen op Prinsjesdag van ons uitgebreide informatie over de inhoud van de plannen en wat dit betekent voor u of uw onderneming.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief