Controleren jaarrekening

Audit - controleren jaarrekening.jpg

U heeft voor uw bedrijf een wettelijke plicht tot het controleren van de jaarrekening of u wenst uw jaarrekening vrijwillig te laten controleren. U zoekt hiervoor een nieuwe onafhankelijk accountant, die aan de wensen, eisen en verwachtingen van uw organisatie voldoet. Een accountant die uw organisatie en bedrijfsprocessen, inclusief ondersteunende IT systemen kan doorgronden en waarmee u de samenwerking met vertrouwen tegemoet ziet. U wilt uw aandeelhouders en andere belanghebbenden bovendien zekerheid geven dat uw cijfers in de jaarrekening kloppen. Zodat bedrijfsrisico’s en attentiepunten, inclusief IT gerelateerde, snel op waarde worden ingeschat.

Binnen onze controleaanpak kijken we niet alleen naar de betrouwbaarheid van de cijfers. We identificeren ook de belangrijkste relevante bedrijfsrisico’s, zodat u inzicht krijgt in die risico’s en weet welke maatregelen u kunt nemen om risico’s te beperken. De jaarrekeningcontrole bestaat uit een of meerdere interim-controle in de loop van het verslagjaar, en een eindejaarscontrole na afloop van het verslagjaar.  

Betrouwbaarheid van uw IT-systemen

We beginnen een audit altijd bij de bron: we toetsen of uw bedrijfsprocessen, inclusief ondersteunende IT systemen betrouwbare gegevens produceren. Want met deze gegevens wordt uw jaarrekening samengesteld. Door de mogelijkheden die IT ons biedt en wanneer dat voor uw organisatie wenselijk is, kunnen we uw jaarrekening controleren door gebruik te maken van innovatieve data-analyse tools. Data-analyse biedt uitkomst bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens gerelateerd aan uw bedrijfsprocessen. Afwijkingen in uw bedrijfsprocessen  komen hiermee eenvoudig en snel aan het licht. Dit biedt als bijkomend voordeel dat we de cijfers beter in de context kunnen plaatsen. 

Gecontroleerde jaarrekening

Wij zien de verplichte accountantscontrole als meer dan een noodzakelijke en formele aangelegenheid. Het gaat uiteraard om het bevestigen van de betrouwbaarheid van uw financiële verantwoording én het is onderdeel van goed bestuur. Wij vinden dat een controle u echter meer moet bieden dan enkel het voldoen aan de wet- en regelgeving. Zoals pragmatische adviezen gericht op het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, waarmee u vooruit kunt en u uiteindelijk uw rendement kunt verhogen.

Is uw jaarrekening gecontroleerd? Dan ontvangt u van ons de controleverklaring. Wij delen ook onze bevindingen naar aanleiding van de controle met u. Daarbij geven wij u inzicht in onze risico-analyse en de daarvan afgeleide  aanbevelingen om in de toekomst uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.  Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een management letter en/of accountantsverslag.

Zoekt u een onafhankelijk en deskundig accountantskantoor, dat de betrouwbaarheid van uw financiële verantwoording bevestigt? Bel dan met Baker Tilly, onze accountants en IT Auditors delen graag hun wijsheid met u.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over het controleren van de jaarrekening? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.