HR Consultancy

Employment Advisory - HR Consultancy.jpg

Een hoog ziekteverzuim, problemen met het vinden van het juiste personeel of medewerkers die onvoldoende mee kunnen met de veranderingen die uw organisatie doormaakt. Als werkgever staat u voor uitdagende vraagstukken. Met onze HR Consultancy bieden wij diverse oplossingen om talent aan te trekken én te behouden, het ziekteverzuim te verlagen en de betrokkenheid van uw medewerkers te vergroten. Zo helpen wij u om rendement te behalen op uw belangrijkste kapitaal.

Basis op orde

Heldere functiebeschrijvingen, marktconforme arbeidsvoorwaarden, overzichtelijke salarisschalen en een beoordelingssysteem waarmee u uw medewerkers op de vereiste competenties kunt beoordelen. Deze tools zijn belangrijke basiselementen voor een effectief HR beleid. Samen met u brengen onze consultants deze basiselementen op orde. Daarnaast kunnen wij u helpen met een aantal primaire HR taken:

 • Werving & selectie
  Of het nu gaat om het invullen van een vacature vanwege een medewerker die heeft opgezegd. Of om extra capaciteit. U bent op zoek naar de juiste persoon op de juiste plaats. Wij kunnen u van A tot Z begeleiden. Van het opstellen van een heldere vacaturetekst tot het voeren van de selectiegesprekken en het organiseren van assessments om mismatches te voorkomen.
 • Verzuim
  De kosten rondom arbeidsongeschiktheid kunnen flink oplopen. U heeft er dan ook baat bij om verzuim terug te dringen. Wij begeleiden u tijdens het re-integratieproces van uw langdurig zieke medewerker. Daarnaast kijken wij of er preventieve oplossingen zijn om verzuim te voorkomen of de duur van verzuim te verkorten.

Teamontwikkeling

Goed functionerende teams zijn in staat om samen meer te bereiken dan elk individu afzonderlijk. Een team met enthousiaste medewerkers die elkaar vertrouwen, effectief met elkaar communiceren en een gemeenschappelijk doel hebben, is eerder in staat resultaten te behalen. Functioneert uw team niet optimaal? Schakel dan een van onze HR Consultants in. Wij bespreken graag de onderstaande mogelijkheden met u om uw team effectiever te laten samenwerken: 

 • Teamscan
  Uw team vult een gedigitaliseerde anonieme vragenlijst in. De uitkomsten bieden inzicht op vier belangrijke teamdimensies (bestaansrecht, inrichting, dynamiek en omgeving). Daarmee krijgt u concrete verbeterpunten in het vizier die het probleem écht oplossen. Vraag nu vrijblijvend de ‘Checklist voor effectieve en resultaatgerichte teams’ of een voorbeeldrapportage bij ons aan.
 • Samenwerkingsonderzoek
  Loopt de samenwerking tussen twee of meerdere teamleden niet lekker? Het Samenwerkingsonderzoek bestaat uit een korte vragenlijst en geeft inzicht in de werksterkten en -beperkingen en in de communicatiestijl van de betrokken teamleden. Samen met hen bespreken wij de resultaten om tot heldere werkafspraken te komen.
 • Workshops
  Wij geven ook maatwerkworkshops inzake effectief samenwerken. In overleg met u als opdrachtgever zorgen wij voor de juiste invulling en bijpassende werkvormen en begeleiden wij het proces.

Talent management

Ook in de ontwikkeling van uw medewerkers valt meer rendement te behalen. Met onze HR Consultancy worden de talenten binnen uw organisatie nog beter benut, vergroot u uw aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt én de kans op behoud van uw talenten:

 • Strategische personeelsplanning
  Een nieuwe strategie, snelle groei of juist plotselinge krimp kan aanleiding zijn om uw personeelsbestand kritisch te bekijken. Wij helpen u bij de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van uw personeelsbestand en komen samen met u tot een plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten.
 • Talentmanagement & ontwikkeling
  Het is belangrijk te investeren in een werkomgeving waar medewerkers hun talenten kunnen benutten en waar nodig verder ontwikkelen. Onze competentieanalyse en talentenscan geven u inzicht in de specifieke talenten van uw medewerkers. Wij stellen vervolgens het juiste aanbod van trainingen en opleidingen samen, zodat uw medewerkers zich gericht kunnen ontwikkelen.
 • Leiderschapsontwikkeling
  Leiderschapsvaardigheden zijn zeker te ontwikkelen. Wij helpen u bij het opzetten van een leiderschapsprogramma waarmee uw managers leren sterke teams te bouwen en te behouden. Daarin is aandacht voor hun ontwikkelpunten en leiderschapsstijlen. Ook kunnen we met onze teamanalyses inzicht geven in de sterkten en zwakten binnen uw team.

 

Strategische HR Consultancy

De strategische vraagstukken van uw organisatie kennen elk het component personeel. Daarom is het belangrijk dat uw HR beleid een integraal onderdeel uitmaakt van uw strategie. Wij helpen u graag om de vertaling te maken van strategie naar HR doelstellingen.

Hulp nodig?

Geeft u toch de voorkeur aan een persoonlijk advies? Onze Employment Advisory specialisten zijn u graag van dienst. Neem dan contact met ons op.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over HR Consultancy? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

carin welters.jpg
Carin Welters Partner Employment Advisory T: 06 52 75 99 40