Medewerker tevredenheidsonderzoek

Puzzel

Krapte op de arbeidsmarkt. Het leven dat steeds duurder wordt. Generatie Z stapt het werkende leven in. Dit zijn slechts een paar van de uitdagingen waarmee werkgevers op dit moment te maken hebben. Aandacht hebben voor goed werkgeverschap is dus belangrijker dan ooit. Maar hoe zorgt u er als werkgever voor dat u de achterdeur dicht houdt met deze krapte op de arbeidsmarkt? Wat doet u met vragen van werknemers over de stijgende kosten in Nederland? Hoe houdt u de diverse generaties op de werkvloer geboeid? Met andere woorden: hoe zorgt u dat u een goede werkgever bent en blijft?

Het is belangrijk uzelf als eerste de volgende vraag te stellen: hoe sta ik erop als werkgever? Hoe scoor ik op thema’s als betrokkenheid, loyaliteit en werkplezier? En weet ik wat het effect van deze score is op verzuim, verloop en productiviteit in mijn onderneming?

MTO als goed meetinstrument

Om inzicht te krijgen in de werkbeleving en behoeften van medewerkers en om in staat te zijn uitdagingen als verloop op deze krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden, is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) een goed instrument. Immers, meten is weten. Een MTO geeft inzicht in hoe medewerkers in de organisatie staan. Hierdoor kunt u zaken behouden, veranderen of verbeteren. Het effect is dat medewerkers positiever zijn over u als werkgever. Dit is goed voor de productiviteit, loyaliteit, klantgerichtheid en het percentage ziekteverzuim.

Wat zijn de succesfactoren van een goed MTO?

Een MTO moet zorgvuldig gebeuren. Er is een aantal zaken om goed op te letten:

  • Het succes van een MTO wordt onder andere bepaald door een gedegen proces, goede communicatie, verwachtingsmanagement en door een passende inhoud. Het is daarom belangrijk om vooraf te bepalen waar het onderzoek zich op moet richten. Wat speelt er in de organisatie, zodat u uitkomsten krijgt waar u écht wat aan hebt?
  • Goede interne communicatie bepaalt de motivatie tot deelname en dus de respons. Binnen de organisatie zal daarom goed gecommuniceerd moeten worden over het onderzoek.
  • Er moet voldoende draagvlak gecreëerd worden, zodat de respons hoog is. Daarbij is het belangrijk dat anonimiteit gewaarborgd kan worden. Medewerkers moeten het nut en de noodzaak inzien van het MTO en zich veilig genoeg voelen om eerlijke feedback te geven over zaken als werkdruk, arbeidsvoorwaarden en cultuur bijvoorbeeld.

Sta open voor de uitkomsten van een MTO

Een MTO is pas effectief als er daadwerkelijk iets met de resultaten gedaan wordt. Het is daarom van belang dat het management open staat voor de uitkomsten van het MTO en bereid is om daar iets mee te doen. Denk daarbij aan de ontwikkeling of herziening van het beloningsbeleid of beoordelingssystematiek, een aanpassing van arbeidsvoorwaarden of functiehuis.

Neem contact met ons op om uw MTO op te zetten

Wilt u ook weten hoe betrokken uw medewerkers zijn? Met een MTO weet u hoe u scoort als werkgever, hoe u die achterdeur dicht kunt houden en de diverse generaties op de werkvloer geboeid kunt houden. Wij gaan graag in gesprek met u over het MTO als vertrekpunt voor goed werkgeverschap. Neem contact op met Marleen de Vos of Palmyra Fambach van Employment Advisory.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  • 06-12345678
  •  *