Skip to content

Conclusies Europees onderzoek niet rooskleurig over CSRD-verplichting

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn waarin staat dat vanaf 2025 ook niet beursgenoteerde bedrijven verplicht zijn te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. De richtlijn zorgt voor een betere kwaliteit van rapportage over duurzaamheidsverplichtingen. Baker Tilly International deed onderzoek naar de mate waarin bedrijven zijn voorbereid op nieuwe ESG-rapportageverplichtingen. ESG staat voor: Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). De conclusies zijn niet rooskleurig.

Europees onderzoek door Baker Tilly International

Baker Tilly International heeft een onderzoek uitgevoerd binnen 14 landen in Europa (met 305 respondenten en 5 vraaggesprekken met betrokken bedrijven). Het onderzoek brengt de huidige best practices en zwakke plekken voor vier belangrijke gebieden in kaart:

  • ESG-organisatie- en beheer

  • Materialiteitsanalyse

  • ESG-rapportagesysteem

  • ESG-communicatie en publicatie

ESG

Over ESG zegt 29% van de betrokken bedrijven dat ze nog nooit ESG-informatie hebben gecommuniceerd of gepubliceerd. Daarnaast heeft 72% van de gevraagde bedrijven een vastgelegde ESG-strategie. Voor wat betreft de ESG-rapportage gebruikt 62% nog steeds Excel.

CSRD

Van de gevraagde bedrijven heeft 70% binnenkort te maken met CSRD. Daarvan zegt 57% niets tot weinig te weten over de CSRD en slechts 12% geeft aan klaar of bijna klaar te zijn voor de CSRD. Dat biedt veel uitdaging en kansen voor onze adviseurs om in de komende jaren bedrijven te helpen met hun ESG-rapportageverplichtingen.  

Baker Tilly brengt impact in kaart

Baker Tilly speelt een sleutelrol bij het helpen van bedrijven die aan de slag gaan met CSRD, niet alleen door naleving te waarborgen, maar ook door advies te geven over hoe aan alle ESG-verplichtingen te voldoen.

Ronald Hoeksel, Bestuursvoorzitter Baker Tilly Nederland, zegt in het rapport: “We helpen onze klanten door ze trainingen te geven om ze bewust te maken van wat er in de nabije toekomst van hen wordt verwacht en wat hun ESG-verplichtingen zijn. Bovendien ondersteunen we op dit moment al veel klanten bij de voorbereiding op de CSRD-verplichting.”

Is uw bedrijf klaar voor de CSRD?

Stel uzelf die vraag en ga op tijd aan de slag met de nieuwe rapportageverplichting. In het onderzoeksrapport treft u interessante statistieken aan en leest u meer achtergrondinformatie over de CSRD-richtlijn:

  • Waar draait het om bij de CSRD?

  • Zijn bedrijven klaar voor de CSRD?

  • Overzicht van huidige praktijken en trends

  • Voorbereiding CSRD: verplichting omzetten in concrete actie

Vraag hier het hele rapport aan

Vragen?

Heeft u vragen over ESG of de CSRD-richtlijn? Of wilt u graag advies over welke regels voor uw bedrijf gelden en hoe u eraan kan voldoen? Neem dan contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief