Skip to content
Foto van mensen met armen om elkaar heen

SLIM veranderen vandaag is de toekomst van morgen. Benut de SLIM-subsidie!

Gepubliceerd op: 05 augustus 2022
Type publicatie Blog
Gerelateerde onderwerpen
Het blijven onzekere tijden. Corona ligt nog op de loer, de inflatie loopt op en de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor fors hogere werkdruk. Hoe zorg je dat je als werkgever niet achterop raakt? Dat nieuw personeel graag bij je aan de slag gaat? En dat je huidige personeel met plezier, vitaal en productief blijft werken? Bij Baker Tilly helpen we dagelijks werkgevers die voor dit soort vraagstukken staan. De SLIM-subsidie kan hierbij helpen!

Vier cruciale thema’s

Aan de hand van de onderstaande vier thema’s gaan we met u in gesprek over de mogelijke stappen om de risico’s te beheersen en kansen te benutten.

  1. Duurzame inzetbaarheid: de basiselementen voor een effectief HR-beleid. Hoe behaalt u rendement op uw belangrijkste kapitaal

  2. Optimalisatie van personeelsinzet: hoe bereikt u de juiste balans tussen vast en flexibel personeel in relatie tot kostenbeheersing

  3. Waardepropositie voor medewerkers: manieren waarop u de diversiteit en inclusie in de organisatie vergroot en om medewerkers weet te motiveren, binden en boeien.

  4. Werkplek van de toekomst: hybride werken in relatie tot werkplekinrichting, kantoorruimte en IT.

De basis op orde

Na deze inventarisatie kunt u gefaseerd aan de slag met het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Hierdoor weet u zeker dat alle basiselementen voor een effectief HR-beleid op orde zijn, dat uw teams effectief samenwerken en dat de talenten in uw organisatie optimaal benut worden. Ook de talentontwikkeling kunt u praktisch aanvliegen. Belangrijk is om hierbij vanuit de bedrijfsdoelstellingen de vertaalslag te maken naar iemands persoonlijke ontwikkeling.

Een gedragen verandering

In een succesvolle aanpak komen daadkracht en cultuurverandering samen, en is het team zelf verantwoordelijk voor het succes. Bij ieder (deel-)project zijn er duidelijke afspraken over de reikwijdte, doelstelling en organisatie, en over de taakverdeling, verantwoordelijkheden en inspanningsverplichting. Ook zijn er frequent overleg- en contactmomenten waarbij het documenteren van de besluitvorming en het zichtbaar maken van de voortgang centraal staat.

Toekomstgerichte plannen en projecten

Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Sinds 2020 kunnen ondernemers voor hierop gerichte initiatieven overheidsfinanciering krijgen tot 80% van de subsidiabele kosten. Het maximumbedrag per project is 25.000,- euro. Een ondernemer kan deze subsidie bijvoorbeeld aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om zijn bedrijf te laten doorlichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken.

Voorbeeldrekening SLIM-subsidie Bedrag in euro's
Totale subsidiabele projectkosten
25.000,-
SLIM-subsidie 80%
20.000,-
Totale besparing
20.000,-
Eigen investering
5.000,-

Is de SLIM-subsidie interessant voor u?

Om te bepalen of de SLIM-subsidie ook voor uw bedrijf interessant is, ontwikkelden onze specialisten de SLIMme tool. Deze geeft snel inzicht of uw bedrijf in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie en op welke thema’s de subsidie ingezet kan worden. Het invullen van de vragen kost ongeveer 10 minuten. Wij analyseren de ingevoerde informatie en nemen vrijblijvend contact met u op om u te informeren over de uitkomst en mogelijkheden voor uw onderneming.

Advies en ondersteuning

Ziet u op tegen de administratie rond de subsidieaanvraag? Onze specialisten ontzorgen u graag. Wij kunnen zowel het projectplan als de subsidieaanvraag schrijven en begeleiden u desgewenst graag in de uitvoering van het project.

Vraag nu het gratis SLIMme-boekje aan

Wij zetten de meest gestelde vragen én antwoorden over de SLIM subsidie voor u op een rij. Overzichtelijk en praktisch!

Ja, ik vraag het SLIMme boekje aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SLIM-subsidie? Neem contact op met Palmyra Fambach via 06 15 82 79 56. Mailen naar [email protected] kan ook. Wij helpen u graag verder!

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief