Skip to content

Internationaal ondernemen: van enkel opslag in Nederland tot een belastbare onderneming

Gepubliceerd op: 02 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel

Veel internationale ondernemingen gebruiken Nederland als ‘gateway to Europe’. Via een magazijn of depot in Nederland leveren zij goederen van buiten de Europese Unie aan de Europese markt. Hoewel zo’n magazijn of depot in Nederland vaak slechts een tussenstop is in uw transportketen, moet u als ondernemer scherp blijven op uw fiscale positie. Vooral bij een groeiende onderneming kan doorvoer door Nederland soms sneller dan u verwacht leiden tot belastingheffing.

Wat nou als u naast de opslag van goederen nog andere activiteiten gaat verrichten in Nederland? Onze experts bespreken een aantal vormen van groei en de fiscale gevolgen die dit teweeg kan brengen.

Nederland als doorvoerland: op- en overslag via derde partij

Als u goederen van buiten de Europese Unie invoert in Nederland, bijvoorbeeld via de haven van Rotterdam of luchthaven Schiphol, dan krijgt u direct te maken met douaneverplichtingen en btw-gevolgen. Ook zult u moeten nagaan of er sprake is van een vaste inrichting voor de btw.

Heeft u een in Nederland gevestigde onderneming in de vorm van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv), dan is de onderneming vrijwel altijd aan Nederlandse vennootschapsbelasting (Vpb) onderworpen.

Als u geen Nederlandse entiteit heeft, de goederen bij een derde partij opslaat en het verdere vervoer naar andere landen ook uitbesteedt, dan is er vanuit het perspectief van de Vpb niet snel sprake van een belastbare onderneming.

Uitbreiding van activiteiten: wanneer ontstaat een belastbare vaste inrichting?

Als de business in Nederland groeit, is het soms noodzakelijk om de activiteiten in Nederland uit te breiden. Bijvoorbeeld door een eigen pand aan te kopen, after sales dienstverlening aan te bieden of door verkopers aan te nemen. Wat verandert er dan aan uw belastingverplichtingen en wanneer ontstaat er een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting?

Een lokale belastbare aanwezigheid van een in het buitenland gevestigde entiteit wordt ook wel een ‘vaste inrichting’ genoemd. Nederland wil belasting heffen over de resultaten die de buitenlandse onderneming behaalt met de Nederlandse vaste inrichting. Of Nederland ook daadwerkelijk kan heffen, hangt onder andere af van belastingverdragen.

Of er sprake is van een vaste inrichting voor de Vpb is afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden, maar doorgaans geldt het volgende:

  • Bedrijfsinrichting en ondernemingsactiviteiten: meestal een vaste inrichting

Beschikt u over een bedrijfsinrichting in Nederland, zoals een kantoorgebouw of bedrijfspand, waarmee u ondernemingsactiviteiten uitvoert? Dan leidt dit vrijwel altijd tot een vaste inrichting, en daarmee een belastbare aanwezigheid in Nederland. Of u de bedrijfsinrichting nu koopt of huurt, is meestal niet relevant.

Maar let op: er geldt een uitzondering voor een aantal activiteiten

  • Uitzondering logistiek, opslag en ondersteunende diensten: meestal géén vaste inrichting

Als de activiteiten van uw buitenlandse onderneming alleen bestaan uit logistiek en opslag, dan zal er geen sprake zijn van een vaste inrichting. Ondanks het feit dat u hiervoor wellicht een Nederlandse bedrijfsinrichting ter beschikking heeft. Wanneer er daarnaast in Nederlands slechts ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd, zal er doorgaans geen sprake zijn van een vaste inrichting. Bij ondersteunende activiteiten kunt u denken aan marktonderzoek of reclame.

  • Omslagpunt bij groei of uitbreiding: tóch een vaste inrichting

Wanneer de activiteiten in Nederland toenemen, dan moet u uw fiscale positie goed in de gaten houden. Breidt u de opslag van goederen in Nederland uit met activiteiten als bijvoorbeeld verkoopactiviteiten, klantenservice of productie? Dan zal er in bepaalde gevallen geen sprake meer zijn van werkzaamheden die slechts worden gezien als ondersteunende activiteiten. Het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd in Nederland wordt aangemerkt als een (belastbare) vaste inrichting. Nederland zal dan vennootschapsbelasting willen heffen op de resultaten die behaald worden met de activiteiten van die vaste inrichting.

Lees hier meer over internationale groei en de vaste inrichting.

Resultaten vaste inrichting in Nederland belast

Aan de in Nederland uitgevoerde activiteiten van een vaste inrichting moet resultaat worden toegerekend. Die toerekening moet op zakelijke gronden worden berekend, waarbij transfer pricing een belangrijke rol speelt. Over dit resultaat moet in Nederland belasting worden betaald. Dat betekent dat de buitenlandse onderneming jaarlijks in Nederland een belastingaangifte moet doen.

Het resultaat van de buitenlandse onderneming, inclusief het resultaat uit de Nederlandse vaste inrichting, zal vaak ook in het buitenland belast zijn. Meestal leidt lokale wetgeving of de toepassing van belastingverdragen ertoe dat er geen dubbele belastingheffing plaatsvindt, maar deze regels liggen voor elk buitenland anders. U doet er daarom verstandig aan om u hierover vooraf te laten informeren.

Let op bij groei of gewijzigde activiteiten: laat u tijdig informeren

In dit artikel hebben wij in hoofdlijnen beschreven wanneer onbelaste doorvoeractiviteiten kunnen omslaan naar belaste ondernemingsactiviteiten. In de praktijk kan discussie ontstaan over dit omslagpunt, omdat de feiten en omstandigheden van elk geval anders zijn. Dit kan discussie opleveren en tot (onverwachte) belastingheffing leiden. Naast de extra kosten en administratieve lasten die dit met zich kan brengen, wilt u uw fiscale positie als ondernemer natuurlijk vooraf scherp hebben. Zorg daarom dat u goed op de hoogte bent van de regels en laat u goed adviseren. Vooral wanneer uw onderneming groeit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vaste inrichting, uitbreiding in Nederland of onze full-service dienstverlening? Neem dan contact met ons op. De belastingadviseurs van Baker Tilly helpen u graag met internationaal ondernemen!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief