Skip to content
Foto van Den Haag

Prinsjesdag 2023: welke maatregelen kunnen we verwachten?

Prinsjesdag 2023: welke maatregelen kunnen we verwachten?

Op dinsdag 19 september 2023 presenteert het kabinet het Belastingplan 2024. Prinsjesdag staat gewoonlijk in het teken van nieuwe voorstellen, die voortbouwen op de vooraankondigingen uit de Voorjaarsnota. Maar dit jaar is het misschien anders: het kabinet is demissionair en over luttele weken mag Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toch wagen we ons aan een vooruitblik: welke maatregelen verwachten we in de Prinsjesdagstukken terug te zien?

UPDATE: Het demissionair kabinet heeft op 19 september 2023 de nieuwe maatregelen en wetsvoorstellen gepresenteerd. Lees meer over het Belastingplan 2024 in onze Prinsjesdagspecial

Maatregelen voor iedereen

Een vast onderdeel van Prinsjesdag is het aankondigen van nieuwe belastingtarieven in box 1 (inkomen uit werk en woning). Hierbij wordt de grens voor de toepassing van het toptarief van 49,5% waarschijnlijk minder verhoogd dan op basis van de inflatie verwacht. Dit om extra inkomsten te realiseren voor de armoedeplannen. Vaak wordt ook nog gesleuteld aan de hoogte van heffingskortingen en bepaalde andere fiscale faciliteiten.

De invoering van een nieuw box 3-stelsel (inkomen uit sparen en beleggen) is al een aantal maal uitgesteld en we verwachten niet dat we dit jaar veel verder komen op dit onderwerp. Wel is een aantal wijzigingen aan de huidige wetgeving aangekondigd, waaronder bijvoorbeeld het defiscaliseren van onderlinge schulden en vorderingen tussen partners, en het aanmerken van een VVE-tegoed als spaargeld bij het berekenen van de box 3-belasting.

Ondernemers

In de Voorjaarsnota is terloops vermeld dat het tarief van de vennootschapsbelasting wellicht omhoog moet. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, horen we op Prinsjesdag.

Een aantal internationale onderwerpen zoals de minimumbelasting voor grote ondernemingen (Pillar 2) en een EU-brede bronbelasting op dividenden en rente worden naar verwachting ook tijdens het wetgevingsproces opgepakt.

Geen onderdeel van Prinsjesdag, maar wel zeer belangrijk voor bepaalde ondernemers: vanaf 1 oktober 2023 treedt de overgangsregeling voor het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking. Als uw onderneming binnen de reikwijdte van deze regeling valt, moet u zich hier zo snel mogelijk op voorbereiden.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Vorig jaar is al besloten dat vanaf 1 januari 2024 een progressief tarief met twee schijven geldt in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Daarnaast is ook de Wet Excessief Lenen al ingestemd: aanmerkelijkbelanghouders met schulden aan hun BV, moeten nagaan of er vóór de eerste peildatum (31 december 2023) nog actie gewenst is om belastingheffing te voorkomen.

Er worden ook wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling verwacht, hoewel het de vraag is hoe ingrijpend de voorstellen in het licht van de huidige politieke situatie zullen zijn. In elk geval denken wij te kunnen rekenen op een voorstel om verhuurd vastgoed vanaf 2024 niet meer als ondernemingsvermogen te bestempelen. Daarnaast is een aantal maatregelen voorgesteld die per 2025 in zouden moeten gaan, maar het is afwachten hoeveel duidelijkheid hierover wordt gegeven.

Btw en vastgoed

In de Voorjaarsnota is aangekondigd dat een aantal regelingen met betrekking tot vastgoed worden aangepast. Zo verwachten we dat de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij de verkoop van (aandelen in) vastgoed wijzigt, en volgen mogelijk wijzigingen met betrekking tot de herzieningstermijn voor btw bij (kostbare) verbouwingsdiensten.

Daarnaast is al bekend dat de btw-behandeling van transacties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting voor de btw met ingang van 1 januari 2024 drastisch zal veranderen.

Werkgevers en personeel

Elk jaar verandert er ook wel wat aan de werkkostenregeling (WKR) en dit jaar zal dat naar verwachting niet anders zijn. De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van 21 naar 22 eurocent en de tijdelijke verhoging tot een loonsom van € 400.000 van de vrije ruimte in de WKR wordt per 1 januari 2024 teruggebracht naar 1,92%.

Vorig jaar is al besloten de 30%-regeling af te toppen op maximaal de norm van de Wet Normering Topinkomens (‘Balkenende-norm’). Deze aftopping gaat op 1 januari 2024 in.

Overige wijzigingen

Welke maatregelen het kabinet op Prinsjesdag nog meer presenteert, blijft een verrassing. Ongetwijfeld zal de komende weken een aantal plannen uitlekken, maar in de week vóór Prinsjesdag moet de Tweede Kamer nog stemmen over welke plannen controversieel worden verklaard. Het blijft daarom spannend welke belastingplannen Prinsjesdag zullen halen én hoe die plannen de debatten en het verdere wetgevingsproces zullen doorstaan.

Meer weten?

Zodra de Prinsjesdagvoorstellen zijn gepresenteerd, gaan onze experts aan de slag om voor u inzichtelijk te maken waar u op moet rekenen en wat de invloed op uw situatie is. De wetsvoorstellen moeten daarna nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden goedgekeurd en kunnen daarom nog wijzigen; ook dit proces houden wij nauwlettend in de gaten.

Wilt u op de hoogte blijven van de Prinsjesdagplannen en andere relevante actualiteiten? Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zodra onze Prinsjesdag Special online staat, ontvangt u hierover een e-mail. Verder houden wij u maandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief