Loonheffingen

Corporate Finance - Alternatieve financiering.jpg

Een juiste inhouding en afdracht van loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet, de zogenaamde loonheffingen, behoort tot een van de belangrijkste wettelijke werkgeversverplichtingen. De wetgeving over loonheffingen is echter behoorlijk complex. Zeker als het om grensoverschrijdende arbeid gaat. Onjuiste toepassing van de regels kan tot naheffingen en boetes leiden. Dit risico wilt u als werkgever tot een minimum beperken. Daarnaast kunt u ook besparingen realiseren door bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden fiscaal aantrekkelijk in te richten.

Onze specialisten (internationale) loonheffingen wijzen u graag op mogelijke risico’s en adviseren u graag over de mogelijkheden die de loonheffingen u bieden. U en uw werknemer kunnen zo optimaal gebruik maken van de fiscale faciliteiten die binnen de loonheffingen beschikbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaal benutten van de werkkostenregeling. Daarnaast staan wij u ook bij met fiscale advisering rondom uw eigen salaris, de dga-beloning, en de verwerking van de verschillende (internationale) salariscomponenten in de salarisadministratie.

 • Fiscale beoordeling vergoedingen en verstrekkingen
  Wij adviseren u over een correcte verwerking van vergoedingen en verstrekkingen in de salarisadministratie en beantwoorden uw vragen over de fiscale consequenties van vergoedingen en verstrekkingen die u van plan bent toe te kennen.
 • Begeleiden looncontroles
  De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs bij werkgevers of aan de regels is voldaan. Wij begeleiden onze klanten bij deze controles en helpen bij het beantwoorden van vragen van Belastingdienst.
 • Loonbelastingscan / werkkostenregeling-optimalisatie
  Wij maken voor u inzichtelijk welke verbeterpunten en risico’s uw huidige werkwijze biedt. In een heldere rapportage zetten we de kansen en bedreigingen uiteen en doen ook concrete voorstellen hoe u besparingen kunt realiseren.
 • Advies buitenlandse werknemers
  Uw buitenlandse werknemers of werknemers die u uitzendt naar het buitenland vragen extra aandacht. Wij gaan voor u na of de salarisverwerking van uw buitenlandse werknemers correct heeft plaatsgevonden en maken inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de inkomstenbelasting van de betreffende werknemer. Wij beoordelen daarnaast of uw werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling.
 • DGA-beloning
  De wet geeft richtlijnen mee voor de hoogte van uw eigen salaris. Wij adviseren u of u voldoende ‘gebruikelijk loon’ toekent en daarvoor de juiste methode gebruikt.
 • Toepassing Wet DBA
  Wij toetsen, in het kader van de Wet DBA, voor u of er tussen u en uw werknemers daadwerkelijk sprake is van een dienstbetrekking. In die gevallen waar geen dienstbetrekking is, helpen wij u bij de opmaak van een gedegen opdrachtovereenkomst.

Hulp nodig?

Geeft u toch de voorkeur aan een persoonlijk advies? Onze Employment Advisory specialisten zijn u graag van dienst. Neem dan contact met ons op.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over loonheffingen? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Anke Van Der Locht
Anke van der Locht Sr Manager Tax Advisory T: 06 15 83 39 89