Skip to content

Woningcorporaties

Het huisvesten van miljoenen mensen in onze samenleving is een uitdagende taak waar u zich als woningcorporatie mee bezig houdt. Zo vraagt het bouwen van betaalbare én duurzame (huur)woningen om enorme investeringen, terwijl uw financiële middelen als woningcorporatie beperkt zijn. Bovendien vraagt het strenge toezicht op woningcorporaties om het verder professionaliseren van uw bedrijfsvoering. De accountants en adviseurs van Baker Tilly helpen u om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Wij weten wat er speelt

Duurzaamheid

U heeft als woningcorporatie een belangrijk aandeel in het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. In 2050 dienen alle woningen zelfs energieneutraal te zijn. Onze vastgoedexperts werken graag business cases en diverse scenario’s met u uit om na te gaan wat deze duurzaamheidsopgave betekent voor uw woningcorporatie.

Lees meer

Betaalbare woningbouw

Het is belangrijk om de juridische en financiële organisatie van renovatie-, sloop- of nieuwbouwprojecten goed op orde te hebben. Onze belastingadviseurs maken daarnaast graag inzichtelijk wat de fiscale consequenties van uw bouwplannen zijn of adviseren over btw-vraagstukken bij vastgoedtransacties.

Lees meer

Digitalisering & informatievoorziening

Digitalisering is een continu proces: uw organisatie is er niet met een eenmalige moderniseringsronde. Met een IT-adviseur aan uw zijde voor deskundig advies raakt u niet achterop in de digitale transitie. Denk aan advies over informatiebeveiliging, datakwaliteit of de implementatie van nieuwe IT-systemen.

Lees meer

Risicobeheersing

U heeft te maken met strenge eisen aan uw interne beheersing, verantwoording en toezicht en die eisen worden steeds verder aangescherpt. Wij helpen u om de risico’s van uw primaire processen inzichtelijk te krijgen, maar bieden ook ondersteuning bij de steeds grotere risico’s rondom bijvoorbeeld bescherming van persoonsgegevens en cybercriminaliteit.

Lees meer

Personeel

Personeel in dienst betekent o.a. aandacht voor arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, arbeidsmobiliteit, talent development en beloning. Zaken die u als werkgever goed geregeld wilt én moet hebben. Dit is echter geen eenvoudige opgave. Een conflict met een werknemer is in de regel niet eenvoudig op te lossen en een zieke werknemer vergt ook vaak veel aandacht.

Lees meer

ESG-wetgeving raakt ook woningcorporaties

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor woningcorporaties. Indirect krijgt u bijvoorbeeld te maken met CBAM-wetgeving, die certificering verplicht stelt op o.a. staal- en ijzerproducten, aluminium en cement. Directe wetgeving die u raakt is bijvoorbeeld de CSRD-richtlijn van de EU, die bedrijven verplicht om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen, of de noodzaak om 'carbon credits' aan te kopen voor de uitstoot van gebouwen in het kader van 'Fit for 55'. Onze experts van ESG Advisory adviseren u graag om hierin overzicht te krijgen.

Meer over Duurzaamheid & ESG

De kracht van ons advies

Er komt veel op het bedrijfsleven af in de vorm van wet- en regelgeving. Het is haast onmogelijk om dat allemaal zelf te beheersen. Baker Tilly beschikt over alle relevante dienstverlening voor het MKB onder één dak en is daarmee bij uitstek geschikt om u van dienst te zijn. Waarom zou u bijvoorbeeld uw HR-zaken zelf moeten regelen als hier uw kracht niet ligt? En waarom zelf op zoek gaan naar kennis over bijvoorbeeld een branche of sector, als u met hoogwaardig advies hierover snel weet wat u nodig heeft?   

Bekijk onze diensten

Taxatieprotocol

Als woningcorporatie bent u verplicht de marktwaarde van het in exploitatie zijnde vastgoed te bepalen voor de jaarrekening. Maar hoe stuurt u als woningcorporatie het taxatieproces aan? Er kunnen bij u vragen spelen als: hoe geeft u het proces over meerdere jaren vorm? Hoe zorgt u voor goede verschillenverklaringen van de waardeontwikkeling van jaar op jaar? Een helder taxatieprotocol is hierbij een praktisch hulpmiddel. Net zo belangrijk is een goed samenspel tussen de corporatie, de externe taxateur en de controlerend accountant. Baker Tilly ondersteunt corporaties bij het uitwerken van het taxatieprotocol en het inrichten van een soepel, jaarlijks taxatieproces.

Neem contact op

Het driekamermodel

Wilt u als woningcorporatie uw maatschappelijke prestaties verbeteren én dit beter zichtbaar maken? Oftewel, uw legitimiteit versterken? Een instrument dat u kunt inzetten, is het driekamermodel. Hiermee maakt u transparant hoeveel middelen uw corporatie uitgeeft aan verschillende maatschappelijke doelen. Met name voor kleinere woningcorporaties kan de toepassing van het driekamermodel een uitdaging zijn. Met ondersteuning van Baker Tilly kunt u het model in de praktijk toepassen. Zo kunt u, als woningcorporatie, beter onderbouwde keuzes maken over de vastgoedportefeuille. Met een balans tussen financiële én maatschappelijke waarden.

Neem contact op


De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief