Skip to content
Foto van telefoon

De impact van de e-commerceregels op uw btw-registraties

Gepubliceerd op: 03 juni 2021
Type publicatie Kennisartikel
Het verkopen van goederen en diensten aan consumenten binnen de EU kan leiden tot btw-registratieverplichtingen in verschillende EU-landen. Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe regelgeving voor de e-commerce in werking. Alle wijzigen hebben wij overzichtelijk uiteengezet. De wijzigingen worden doorgevoerd om enerzijds meer controle te krijgen op de belastinginkomsten en anderzijds ook om vereenvoudiging te bieden voor leveranciers/dienstverrichters.

De vereenvoudiging zit met name in het feit dat ten opzichte van de huidige situatie, leveranciers/dienstverrichters zich slechts in één EU-land hoeven te registreren voor de btw maar wel goederen kunnen verkopen en diensten kunnen verrichten aan consumenten in alle 27 EU-landen! In dit artikel gaan we op wat de nieuwe regelgeving nu concreet betekent voor btw-registraties in de EU.

Op welke situaties is de nieuwe regelgeving van toepassing?

De nieuwe regelgeving ziet op de verkoop van goederen aan consumenten en het verrichten van bepaalde diensten aan consumenten. Onder de huidige regelgeving kunnen dergelijke transacties nog leiden tot (in extremis) 27 btw-registraties en het doen van btw-aangiftes in al deze landen. Dit is een enorme administratieve en kostbare last voor ondernemers. De nieuwe regelgeving gaat dit oplossen. Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2021 middels één aangifte (de zogenoemde One Stop Shop (OSS) aangifte)  alle afstandsverkopen en diensten aan consumenten in andere EU-landen aangeven. Alleen voor lokale verkopen en diensten zal men nog een lokale btw-aangifte in moeten dienen.

Gevestigd buiten de EU; heb ik nog wel een btw-registratie nodig?

Indien u gevestigd bent buiten de EU en alleen diensten verricht aan consumenten heeft u geen btw-registratie(s) meer nodig naast de OSS-registratie. Alle activiteiten kunnen worden aangegeven in de OSS en indien u lokale btw in rekening gebracht krijgt, kunt u deze btw middels een teruggaafverzoek terugkrijgen. Wel zijn er situaties denkbaar waarin het is aan te raden om af te zien van de OSS en tóch te registreren voor btw-doeleinden. Bijvoorbeeld uit cashflow overwegingen; indien u veel btw in rekening gebracht krijgt en ook een hoge omzet heeft in een bepaald EU land. Deze afweging kan per land verschillen.

Voor goederenleveringen is de OSS alleen bestemd voor afstandsverkopen van goederen (goederen verzonden van het ene EU-land naar een consument in het andere EU-land). Indien u dus ook lokaal verkoopt aan consumenten kunnen deze transacties niet worden aangegeven in de OSS en dient u zich ook te registreren voor btw-doeleinden in het betreffende EU-land. Dit lijkt omslachtig omdat dan één lokale btw-registratie en één OSS-registratie naast elkaar lopen. Onze ervaring leert echter dat indien u ook goederen invoert in het betreffende EU-land, het kunnen doen van een lokale btw-aangifte gunstig kan uitwerken voor uw onderneming. Daarnaast kunt u dan eveneens vanuit dat betreffende EU-land andere activiteiten gaan verrichten, zoals de verkoop van goederen aan retailers, distributeurs, etc.

Wat moet ik doen met mijn huidige btw-registraties?

Allereerst moet de supply chain in kaart te worden gebracht om te zien waar gebruikt gemaakt kan worden van deze nieuwe btw-regelgeving. Daarbij kan ook worden vastgesteld welke btw-registraties overbodig zijn. Vervolgens is het noodzakelijk om een planning te maken, waarbij het essentieel is om vast te stellen of uw bedrijf dusdanig kan worden ingericht om al per 1 juli 2021 gebruik te maken van de nieuwe regelgeving of vanaf een later tijdstip (dit omdat terugwerkende kracht slechts beperkt mogelijk is). Vanaf het moment dat duidelijk is wanneer gebruik gemaakt wordt van de nieuwe regelgeving, is het zaak om te deregistreren in de E- landen waar een btw-registratie overbodig is geworden.

Tijdig beginnen is een must! Heeft u vragen over de nieuwe regelgeving of wilt u de mogelijkheden voor uw onderneming bespreken, neem dan vrijblijvend contact op met Marisa Hut of Barthold Bergman.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief